Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 27.11.2023

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päivitetyn sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen. Kaupunginhallitus lähettää päivitetyn sopimuksen Myrskylään ja muihin kuntiin hyväksyttäväksi, ja pyytää kuntia käsittelemään asian mahdollisimman nopealla aikataululla. Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.10.2023 yksimielisesti sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, ja sen pohjalta tehtiin ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriöön 27.10.2023. Itäisen Uudenmaan muiden kuntien […]

Piispankadun saneeraus valmistumassa – katu avataan liikenteelle viikolla 48

Porvoon veden saneeraustyömaa Piispankadulla välillä Raatihuoneenkatu-Aleksanterinkatu on valmistumassa. Asfaltoinnin pohjatyöt alkavat maanantaina 27.11. Talvisten olosuhteitten takia jää ja lumi sulatetaan ns. lämmitinrekalla. Lämmitinrekan työskentelystä tulee syntymään voimakasta vesihöyryä, tämä on tähän aikaan tehtävälle lämmitykselle luontainen ilmiö. Mikäli pohjatöiden tekeminen onnistuu ongelmitta eikä lisää lunta tule niin itse asfaltoinnin ajankohta on keskiviikkona 29.11. Tällöin Piispankatu voidaan […]

Ideat on tehty toteutettaviksi – pistokkaiden vaihtopiste pääkirjaston aulaan

Porvoon kaupunginkirjasto on toteuttamassa osallistuvan budjetoinnin kautta saadun idean ”Pistokkaiden vaihto”. Tämä idea sai kaupunkilaisten äänestyksessä 147 ääntä. Koko äänestystulos ja ideat ovat luettavissa kaupungin sähköisessä palvelussa https://www.eporvoo.fi/fi-FI/osallistuva-budjetointi/selaa-tuloksia/. Pistokkaiden vaihtoon tarkoitettu kaluste on jo hankittu ja se pystytetään pääkirjaston aulaan, varattujen kirjojen noutopaikan läheisyyteen. Tähän vuodenaikaan kasvit ovat kuitenkin pääosin lepotilassa eikä niitä ole hyvä […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 23.11.2023

Liikuntapalveluiden kehittäminen Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi, että liikuntapalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen toteutetaan esitetyin painopistein ja toimenpitein vuoden 2024 aikana. Hankesuunnitelma Kvarnbackens skolan esiopetustoimintaa varten Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi ne hankesuunnitelman kohdat, jotka koskevat toimintaa ja kasvatusta, sekä yhtyy jaoston lausuntoon.Lautakunta katsoo, että hankesuunnitelmasta on käytävä selvästi ilmi, milloin toinen vaihe toteutetaan […]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 22.11.-21.12.2023

UUDELY/9763/2023 Uudenmaan ELY-keskus on antanut 22.11.2023 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/9763/2023. Porvoon Energia Oy:lle annettu päätös koskee Kilpilahden lämmöntalteenotto- ja merilinjahanketta, Kilpilahti, Porvoo.Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Kilpilahteen sijoittuvan Neste Oyj:n uusiutuvan vedyn tuotantolaitoksen hukkalämpöä ja siirtää se putkea pitkin Tolkkisten voimalaitosalueelle, jonne rakennetaan lämpöpumppulaitteisto. […]