Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 13.6.2024

Ajankohtaiset asiat: Tilausliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Porvoon kaupunki ja Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy on toteuttanut kyselyn niille huoltajille, joiden lapsilla on ollut oikeus koulukuljetukseen tilausliikenteellä lukuvuonna 2023–2024. Kysely oli auki kahden viikon aikana toukokuussa ja siihen vastasi noin viidennes tilausliikennettä käyttävien lasten huoltajista, yhteensä 90 vastausta. Huoltajien mielestä tilausliikenne toimii hyvin ja vastuullisesti. Kuljettajat ovat mukavia ja […]

Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta (Hausjärvi–Sipoo) koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus

Fingrid Oyj on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus), joka koskee 400 kilovoltin voimajohtohanketta Hausjärven Puujaalta Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalle Anttilan sähköasemalle. Arviointiselostuksen ja kuulutuksen nähtävillä pito Uudenmaan ELY-keskus on antanut arviointiselostuksen tiedoksi julkisellakuulutuksella. Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 13.6.2024–12.8.2024: Julkipantu 13.6.–12.8.2024

Kaupunginvaltuuston päätökset 12.6.2024

Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mirja Suhoselle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Siru Nykäsen uudeksi jäseneksi hänen tilalleen. Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Henkilöstöraportti vuodelta 2023 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi vuoden 2023 henkilöstöraportin. Arviointikertomus 2023 Kaupunginvaltuusto […]

Linnamäen vedenottamolla murtauduttu

Porvoon veden Linnamäen varavedenottamolle on murtauduttu sekä su-ma (9.-10.6) välisenä yönä että ma-ti (10.-11.6) välisenä yönä. Murrot havaittiin Porvoon veden henkilökunnan toimesta molempina aamuina. Porvoon vesi on tehnyt tapauksista rikosilmoituksen sekä informoinut asiasta mm. Ely-keskusta. Tapauksella ei tällä hetkellä ole havaittu vaikutuksia vedentuotantoon, mutta asiaa selvitetään ja seurataan vielä varmuuden vuoksi. Linnamäen varavedenottamon rakennuksen tiloihin […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 11.6.2024

Vihreän siirtymän rahaston avaaminen hakuun Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että Vihreän siirtymän rahaston haku avataan. Lakisääteisten kotoutumispalveluiden tuottaminen työllisyysalueen muille kunnille Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että Porvoon kotoutumisen edistämisen yksikkö tarjoaa 1.1.2025 alkaen lakisääteisiä kotoutumispalveluita muille kunnille sopimusperusteisesti. Muut päätökset Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 11.6.2024

Rakennuslupahakemus, Teknologiantie 36, Kilpilahti Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaisen liike- ja toimistorakennuksen laajentamiseksi lupaan sisältyvine ehtoineen teknologiantielle rakennettavalle laajennukselle jo olemassa olevan teknologiakeskuksen C-rakennuksen yhteyteen. Rakennuslupahakemus, Aleksanterinkatu 20, 06100 Porvoo Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaisen osittaisen käyttötarkoituksen muutoksen lupaan sisältyvine ehtoineen Aleksanterinkatu 20:ssä rakennuksen sisätilojen muutoksille. Rakennuksen […]

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 11.6.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 11.6.2024 Linnajoen koulussa. Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2024 Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi päivitetyn esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelman sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Opiskeluhuoltosuunnitelmat julkaistaan Porvoon kaupungin kotisivuilla. Esiopetussuunnitelma 1.8.2024 Suomenkielinen koulutusjaosto hyväksyi päivitetyn esiopetussuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Opetussuunnitelman rakenne noudattaa esiopetussuunnitelman perusteita ja paikalliset tarkennukset ovat luvuittain perustetekstin jälkeen. […]