Hoppa till innehåll

Beslut om isolering av personer med coronavirussmitta görs i fortsättningen inte i Borgå

Så som många andra städer, fattar Borgå stad inte längre officiellt isoleringsbeslut för personer med coronavirussmitta. Staden slutade redan tidigare fatta beslut om karantän för personer som exponerats. Ändringen beror på att antalet smittor har ökat kraftigt och att det därför är omöjligt att spåra smittorna.

Under denna veckas lopp fram till fredag morgon har det konstaterats 461 smittor i Borgå. Incidenstalet är nu utifrån antalet smittor under de två senaste veckorna 3048,4.

– Smittspårningen hinner helt enkelt inte med längre, och smittskyddsläkarna hinner inte fatta isoleringsbeslut för alla som testat positivt. Med isolering strävar man efter att hindra spridningen av en smittsam sjukdom, men i en situation med mycket sjukdom i samhället, har man ingen nytta av smittspårning eller isolering. Situationen är den samma i nästan hela Nyland, konstaterar smittskyddsläkare Jeff Westerlund.

– På grund av omikronvariantens höga smittsamhet redan före och på grund av köerna till testningen har största delen av den fortsatta smittspridningen redan skett i det skede då myndigheterna får information om testresultatet. Därför finns det inga epidemiologiska grunder att isolera personen, säger Westerlund.

Den nya praxisen träder omedelbart i kraft i Borgå. Man avstår i huvudsak från att göra isoleringsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. De ansvariga läkarna för smittsamma sjukdomar gör i fortsättningen isoleringsbeslut endast i situationer där förvaltningsbeslutet på riktigt kan förebygga fortsatta smittor. Kommunernas smittskyddsenheter fortsätter stävjandet av epidemin också med andra tillgängliga medel.

– Kommuninvånarnas ansvarstagande agerande är nödvändigt för att skydda den egna närkretsen, sakta ner epidemin samt för att minska belastningen på sjukvården. Att stanna hemma också vid lindriga symptom och att informera närkretsen snabbt om möjlig exponering är viktigare än någonsin.

Den som testar positivt stannar hemma i frivillig isolering i minst 7 dagar från de första symtomen, eller om personen är symtomfri, från provtagningsdagen, säger smittskyddsläkare Jeff Westerlund.

Alla har ansvar för att dämpa smittspridningen

– Alla har nu ännu större ansvar för att dämpa smittspridningen, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Det finns många smittor också bland stadens personal inom olika sektorer, men tills vidare har vi kunnat trygga verksamheten och tjänsterna också i den kritiska servicen genom till exempel interna personalförflyttningar och vikarier.

– Varje sektor har förberett sig. Kommuninvånarna måste dock bereda sig på att det kan komma avbokningar eller ändringar också med kort varsel. Vi strävar förstås efter att informera om ändringarna i stadens tjänster, säger stadsdirektör Ujula.

Staden fortsätter att aktivt informera om stadens coronasituation och ändringarna med pressmeddelanden och på webbplatsen, men rapporterar inte längre om det veckovisa antalet nya smittor på webbsidorna. Då hemtesten blir vanligare, är uppgifterna om antalet smittor inte längre exakta, och eftersom smittspårning inte längre görs vet man inte hur många som har exponerats.

Staden slutade redan tidigare informera offentligt om smittor och exponeringar i skolor och småbarnspedagogiken, och i fortsättningen informerar staden inte heller om smittor och besöksförbud i servicehem.

– Vi informerar förstås också i fortsättningen de anhöriga om smittor och besöksförbud och denna information finns också vid ingångarna till servicehusen, men vi informerar inte längre offentligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar behövs det tillstånd av det insjuknade barnets vårdnadshavare för att informera de övriga vårdnadshavarna i en skolklass eller grupp i småbarnspedagogiken.

– Detta har naturligtvis oroat människorna, men till all tur förstår vårdnadshavarna att det är till nytta för alla att den övriga klassen eller gruppen får veta om exponeringen, så att hemmen kan snabbt reagera på eventuella symtom, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.