Hoppa till innehåll

Borgå stad delade ut hedersomnämnanden till sina anställda

Varje år belönar staden årets medarbetare, årets närmaste chef och årets Må Bra-agent samt årets arbetsplats.

Stadens personal kan årligen föreslå vilka som ska få ett hedersomnämnande och bland dessa förslag väljer stadens arbetarskyddskommission mottagarna av hedersomnämnandena.

Till årets medarbetare utsågs familjedagvårdaren Kati Koskinen, till årets närmaste chef rektor Minna Sumusalo från Huhtisen koulu och till årets Må Bra-agent Jenni Huttunen. Till årets arbetsplats utsågs affärsverket Borgå kost- och städtjänsters enhet Skogsstjärnan på basis av nedan nämnda motiveringar framförda av personalen.

Också i år utdelades hedersomnämnandena torsdagen den 26 oktober på Konstfabriken. Prisen delades ut av personaldirektör Anu Kalliosaari och stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

Borgå stad har i år ”mångfald som möjlighet” som tema för arbetshälsan. Det finskspråkiga föredraget på Må bra-eftermiddagen för hela personalen hölls i år av Aicha Manai, som är expert på företagsamhet, invandrarfrågor samt diversitet och inkludering.

Den som stod för det svenskspråkiga framträdandet var Signmark Marko Vuorenheimo. Signmark är världens första döva artist som spelat in en skiva på ett internationellt skivbolag. Som representant för en minoritet får Marko människorna att utvidga sin föreställningsvärld.

Motiveringar för hedersomnämnandena 2023

Årets medarbetare 2023: Kati Koskinen
Kati jobbar som familjedagvårdare. Hon har varit med länge, är engagerad i sitt arbete, utbildar sig på eget initiativ och kontinuerligt, skaffar sig information för att klara av de utmaningar som hon ställs inför i sitt självständiga arbete, har lärt sig digitala färdigheter aktivt, tänker alltid på barnens intresse samt utnyttjar olika slags material och arbetssätt i sitt arbete. Samarbetet med vårdnadshavare, arbetskamrater och närmaste chefer är hjärtligt, exakt, pålitligt, hjälpsamt och humoristiskt.

Årets närmaste chef 2023: Minna Sumusalo
Minna har en lång och förtjänstfull karriär som rektor på Huhtisen koulu och har innehaft sin tjänst i 20 år, det vill säga så länge som skolan existerat. Till stor del tack vare Minna är Huhtisen koulu ett fint ställe att arbeta på. Som chef står hon alltid på sina anställdas sida och lägger ner mycket tid och energi på att de ska ha det gott på arbetsplatsen. Skolan har också mycket liten personalomsättning och arbetstagarna är stolta över sin arbetsgemenskap, vilket till stor del är Minnas förtjänst. Minna har skapat en arbetskultur där man håller ihop och drar i samma riktning. Detta återspeglas också i de barn som studerar i skolan. Också enligt de årliga mätningarna mår och trivs barnen bra i Huhtisen koulu. Framför allt är Minna närvarande och hon har alltid tid att lyssna på eventuella bekymmer och önskemål. Hon gör sitt arbete med hjärtat, omsorgsfullt, men också med en passlig glimt i ögat.

Årets Må bra-agent 2023: Jenni Huttunen
Jenni har redan i flera års tid på ett förtjänstfullt sätt varit en Må bra-agent i Peipon koulu. Genom Jenni förmedlas information om arbetshälsa smidigt och i tid till de anställda, och hennes bidrag uppskattas bland kollegerna.

Årets arbetsplats 2023: Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, enheten Skogsstjärnan
Temat för Må bra-veckan 2023 är mångfald som möjlighet, vilket har beaktats vid valet av årets arbetsplats. I affärsverket Borgå kost- och städtjänsters enhet Skogsstjärnan har arbetstagarnas mångfald tagits väl emot, och således lever de i sitt dagliga arbete ut årets Må bra-tema. I enheten har man genuint lyckats se mångfald som en möjlighet, vilket också återspeglas i högklassighet på operativ nivå. På arbetsplatsen är samarbetet mellan olika aktörer lätt och smidigt i ett gott arbetsklimat.

Årets arbetsplats är Affärsverket Borgå kost- och städtjänster, enheten Skogsstjärnan. Där jobbar bland annat Katharina Karlsson, Ncog Nguyen, Karin Hannus, Sirpa Tiili, Waraporn Heikkilä och Olli Järvelä.