Hoppa till innehåll

Borgå stads självständighetsdagens program

Sini-valkoisin kukin ja kynttilöin koristeltu juhlava kahvipöytä.

Du har möjligheten att fira självständighetsdagen genom att delta i följande evenemang:

  • Kl. 11.00 Tvåspråkig gudstjänst i Domkyrkan.
  • Kl. 12.10 Medborgarmarschens fanborg samlas på Stadshusgatan vid Linnankosken lukio, Biskopsgatan 28.
  • Kl. 12.25 Medborgarmarschen från torget till hjältegravarna börjar. Deltagande är öppet för alla.
  • Kl. 12.45 Borgå stads, församlingarnas och medborgarorganisationernas uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna av stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander och stadsstyrelseordförande Jorma Wiitakorpi samt en kort fältandakt. Gymnasie eleverna tänder minnesljus på hjältegravarna.
  • Kl. 14.00 Borgå stads självständighetskonsert på Konstfabriken.

Veteranerna och deras anhöriga har möjligheten att beställa taxiskjuts till självständighetsdagens alla evenemang. Veteranerna bör underrätta sina egna veteranorganisationer om behovet av transport.

Självständighetsdagens konsert på Konstfabriken

Borgå stads självständighetsdagskonsert ordnas på Konstfabriken klockan 14. I den cirka en timme långa konserten uppträder lokala begåvade artister.

Stadens hälsning på konserten framförs i år av stadsfullmäktigeordförande Mikaela Nylander. De ungas röst representeras av abiturienten Aino Pulkkinen från Linnankosken lukio.

Festen får värdighet av den traditionella fanborgen och med intåg av Finlands flagga till festen under ledning av Borgå Reservofficersklubb rf och Flaggsången.

Efter konserten serveras kaka och kaffe i foajén till alla som varit på konserten.

Tilläggsinformation på evenemangssidan:

Se även: