Hoppa till innehåll

Borgå stads självständighetsdagens program

Du har möjligheten att fira självständighetsdagen genom att delta i följande evenemang: 

Suomen lippu. Finlands flagga.

Du har möjligheten att fira självständighetsdagen genom att delta i följande evenemang: 

Kl. 11.00 Tvåspråkig gudstjänst i Domkyrkan.

Kl. 12.00 Medborgarmarschens fanborg samlas på Stadshusgatan vid Linnankosken lukio, Biskopsgatan 28.

Kl. 12.15 Medborgarmarschen från torget till hjältegravarna börjar. Deltagande är öppet för alla.

Kl. 12.50 Borgå stads, församlingarnas och medborgarorganisationernas uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna av fullmäktigeordförande Mikaela Nylander och stadsstyrelseordförande Jorma Wiitakorpi samt en kort fältandakt, varefter transport till Konstfabriken. 

Kl. 14.00 Borgå stads självständighetskonsert på Konstfabriken.

Gymnasieeleverna tänder minnesljus på hjältegravarna.

Veteranerna och deras anhöriga har möjligheten att beställa taxiskjuts till självständighetsdagens alla evenemang. Veteranerna bör underrätta sina egna veteranorganisationer om behovet av transport. 

Självständighetsdagens konsert på Konstfabriken

Borgå stads självständighetsdagskonsert ordnas på Konstfabriken klockan 14. På konserten uppträder Borgå Big Band tillsammans med fyra begåvade solister. Solisterna är Anna Wiksten, Pi Wiana och Heidi Kiviharju, som är kända från det lokala bandet Soulsisters och Tobbe Andersin, som har uppträtt med flera big band-grupper.

I början av konserten hålls ett tal av stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi och abiturient Viljami Vehmanen från Linnankosken lukio, som representerar de ungas röst.
Festen får värdighet av den traditionella fanborgen och med intåg av Finlands flagga till festen under ledning av Borgå Reservofficersklubb rf och Flaggsången.

Kaffeservering i Konstfabriken i samband med självständighetsdagskonserten ordnas inte i år för att garantera hygiensäkerheten.

Totalt 550 biljetter har delats ut till självständighetskonserten. Man kan fortfarande höra sig för på servicekontoret Kompassen om det finns avgiftsfria biljetter kvar till konserten.

Konserten som pågår under cirka en timme går också att lyssna direkt på distans eller efteråt via Borgå stads Youtube-kanal.

Självständighetsdagen till ära serveras kaffe och kaka vid Borgå stads servicehus samt Näse rehabiliteringscenter.

Under evenemanget följer man de allmänna rekommendationerna för hygiensäkerhet, och dessutom rekommenderar Borgå stad starkt att alla 12 år fyllda använder ansiktsmask oberoende vilken nivå av vaccineringsskydd. På alla evenemang i Konstfabriken kräver man även coronapass. Förbered dig på att visa den då du anländer till konserten.

THL Coronaintygsavläsaren samlar inte in eller sparar uppgifterna på intyget och den visar heller inte personens hälsouppgifter. Coronapass förutsätts inte av personer under 16 år.