Hoppa till innehåll

Borrning av en vattenledning under ån orsakar ändringar i trafiken under vecka 23 & 24

Nyheten uppdaterad 8.6. Arbetet fortsätter ännu under vecka 24

Nyheten uppdaterad 8.6. Arbetet fortsätter ännu under vecka 24

Borgå vatten bygger en vattenledning från centrumområdena till Västra Åstranden. Med hjälp av denna ledning förbättras ledningsnätets funktion och vattentillförseln under möjliga störningssituationer säkras. Vattenledningen byggs genom styrd borrning under ån. Arbetet förorsakar ändringar i trafiken på båda sidorna av ån.

Tillfälliga trafikarrangemang mellan 7.-16.6 (mån-ons)

Ågatan stängs för trafik vid Ågatans – Alexandersgatans korsning samt vid Ågatans -Skepparegatans korsning.

Gymnasiegatan stängs för trafik vid Gymnasiegatans – Runebergsgatans korsning.

Trafiken styrs till Strandgatan via Biskopsgatan och Sjötullsgatan.

Tillfälliga trafikarrangemang mellan 7.-10.6 (mån-tors)

Konstfabrikens strandgata stängs efter Konstfabriken samt vid Guldlistgatans – Kokonvägens korsning.

Trafiken styrs till Kokonvägen via Konstfabriksgatan och Guldlistgatan.