Hoppa till innehåll

Bräddningar vid Gammelgård och Tarkis pumpstation på grund av regn och smältvatten 25.3. -undvik att simma i närområdena

Bräddningar inträffade på lördag vid Borgå vattens pumpstation i Gammelgård kl. 01.00–09.00, ca 14 m3 och i Tarkis vid Pumpvägen kl. 01.00–21.00 ca 60 m3. Avloppsvatten utblandat med regnvatten rann ut i närliggande diken och Borgå å.

Invånarna ombeds att på grund av möjligen förhöjda mikrobhalter för säkerhets skull undvika att simma i närheten av pumpstationerna och att meddela avvikande observationer till Miljöhälsovården i Borgå eller till Borgå vatten. 

Information om avloppsläckan har skickats till miljövårds- och miljöhälsovårdsmyndigheterna.

För att undvika bräddningar vid pumpstationer är det viktigt att befrämja sådana dagvattenlösningar, som hindrar att regnvatten kommer in i avloppsnätet.  Regn- och smältvatten kan fördröjas och ledas via fördröjningsbassänger, tillräckliga grönområden, permeabla ytor och genom att bygga och sanera dagvattennät.