Hoppa till innehåll
corona -

Coronasituationen är mycket dålig i Borgå, smittspårningen fokuserar på de fall av coronavirusinfektion som orsakats av omicronvarianten och situationer med hög risk

Coronasituationen i Borgå är i dagsläget mycket dålig. Förra veckan (vecka 50) konstaterades 135 coronafall och 388 exponerade. Incidenstalet är utifrån antalet smittor under de två senaste veckorna 401,8. I hälften av fallen är det fråga om omicronvarianten av coronavirus som sprider sig snabbt.

Flera fall av massexponeringar konstaterades, bland annat i Gammelbacka, Sagobackens och Hornhattula daghem. Enskilda fall konstaterades också i stadens andra daghem och skolor.

 – Omicronvarianten orsakar nu verkligen ett stort antal smittor, och situationen är mycket utmanande, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Fram till tisdag morgon den här veckan har 41 smittor konstaterats. Smittspårningen är verkligen belastad och alla som blivit exponerade för smitta kan inte längre spåras eller kontaktas.

– Smittspårningen koncentreras från och med nu endast till situationer med hög risk och smittor hos riskgrupper samt smittor som orsakats av omicronvarianten. För skolor och daghem innebär det här att de exponerade kontaktas inte längre, endast de som är smittade av omicronvarianten kontaktas, konstaterar chefläkare Kati Liukko.

– För skolornas del är jullovet som börjar en stor lättnad i den här situationen, och i daghemmen finns också mindre barn under mellandagarna, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Det blir restriktioner för besöken vid servicehus och rehabiliteringsavdelningen, vaccinationsbokningen per telefon har lång kö

Anvisningarna för besök i servicehemmen och Näse rehabiliteringsavdelning har uppdaterats så att en klient får ta emot två besökare åt gången.

– Vi vill på det här sättet skydda de äldre och vår sköraste befolkning, även om beslutet är tråkigt just nu inför julen, säger Ann-Sofie Silvennoinen. 

Vaccinationstäckningen har stigit och invånarna i Borgå har varit aktiva att ta det tredje vaccinet. Hittills har 88,9 procent av Borgåbor över 12 år tagit den första dosen coronavirusvaccin, 85,3 har fått den andra dosen och 15,3 procent den tredje dosen.

På måndagen blev det möjligt för personer i åldern 18–59 år att boka vaccinationstid för den tredje dosen coronavirusvaccin. Alla vaccinationstider, 2 700 stycken, för mellandagarna bokades på en gång. I januari kan man igen boka nya vaccinationstider.

 – Bokning av vaccination per telefon har för tillfället långa köer, vi har 700 samtal i kö och vi avvecklar kön jämt. Det är fint att invånarna i Borgå vill så här ivrigt få den tredje dosen vaccin, men vi ber er att ha tålamod. För alla som vill finns nog vacciner, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

När du bokar en tid via den elektroniska tidsbokningen bör du beakta att det står i ditt textmeddelande att vaccinationsplatsen är Näsehälsostation. Från nästa vecka på tisdagen den 28 december ges alla vaccinationer i Kokonhallen, och den rätta vaccinationsplatsen anges i det påminnelsemeddelande som skickas till dig före din vaccination.

Positivt coronavirustest: stanna hemma i isolering i 10 dagar 

Social- och hälsovårdssektorn ger anvisningen att en person som fått positivt svar i coronavirustest ska frivilligt stanna hemma i isolering i 10 dagar från att symptomen började. Om man inte har symptom gäller tio dagar efter provtagningen. Man ska frivilligt isolera sig genast när man får ett positivt coronavirustest, redan innan hälsovårdscentralen tar kontakt. Också familjemedlemmarnas 10 dygns karantän räknas från den dag symptomen började, eller ifall inga symptom, från provtagningsdagen.

– Också familjemedlemmar bör stanna hemma i frivillig karantän i 10 dagar. Hälsovårdscentralen tar kontakt senare, när vi efter personalomställningar får mera resurser till smittspårningen, säger chefläkare Kati Liukko

Officiellt beslut om isolering och karantän görs senare och de skickas till de berörda. Om du är väldigt sjuk och i behov av att en läkare bedömer situationen, tag kontakt med hälsovårdscentralen, tfn 019 520 4351. Under kvällar och veckoslut, ring Jourhjälpen, tfn 116 117.