Hoppa till innehåll

En omfattande rekommendation om användning av munskydd införs till personer över 12 år – rekommendationen gäller också en del av elever i lågstadieskolan   

Coronaläget i Borgå är fortsatt dåligt. Incidenstalet är i dagsläget utifrån antalet smittor under de två senaste veckorna 168,3. Den här veckan (vecka 47) har det konstaterats 35 smittfall fram till fredagen.

Coronaläget i Borgå är fortsatt dåligt. Incidenstalet är i dagsläget utifrån antalet smittor under de två senaste veckorna 168,3. Den här veckan (vecka 47) har det konstaterats 35 smittfall fram till fredagen.

Borgå stads ledningsgrupp beslutade fredagen den 26 november att en omfattande rekommendation om användning av munskydd införs i Borgå. Staden rekommenderar att alla som fyllt 12 år och äldre personer använder munskydd oberoende av vaccinationsskyddets nivå i offentliga inomhuslokaler och i trafikmedel där andra människor befinner sig.

Användning av munskydd rekommenderas också i läroanstalter fr.o.m. årskurs 4. I skolor där elever i åk 3 och 4 har sammansatta klasser eller gemensam undervisning gäller munskyddsrekommendationen också elever i åk 3. Rekommendationen om munskydd gäller också personalen i skolor och småbarnspedagogik. Samma rekommendation iakttas också i Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola och i hobbyverksamheten som iakttar anvisningar för grundläggande utbildning. Staden bjuder på munskydden för elever i grundundervisningen och studerande i gymnasiets åk1, men egna munskydd får också användas. Munskyddsrekommendationen i skolorna träder i kraft den 1 december.

Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter användning av munskydd av personalen och kunder t.ex. i publika tillställningar, butiker, offentliga trafikmedel och i andra kundlokaler.

– Smittläget i Borgå har inte blivit märkbart bättre jämfört med förra veckan, och i skolor och daghem har man också denna vecka upptäckt smittor. Användning av munskydd minskar smittorisken i skolan märkbart, berättar biträdande överläkare för smittsamma sjukdomar Jeff Westerlund.

Vaccinationstäckningen har i Borgå stigit till en ganska bra nivå. 87,7 procent av personer som har fyllt 12 år har fått den första vaccindosen och 82,7 procent den andra vaccindosen. 4,2 procent har fått den tredje vaccindosen.