Hoppa till innehåll

Ett nytt energiekosystem installeras i Keskuskoulu

Borgå stad och Borgå Energi Ab har inlett ett samprojekt som syftar till att minska värme- och elförbrukning i Keskuskoulu genom att använda en ny fjärrvärmelösning och en modern automations- och tillämpningsteknik.

Borgå stad och Borgå Energi Ab har inlett ett samprojekt som syftar till att minska värme- och elförbrukning i Keskuskoulu genom att använda en ny fjärrvärmelösning och en modern automations- och tillämpningsteknik.

Business Finland har beviljat Borgå Energi energistöd för ny teknologi för projektet. Samprojektet stöder också projektet Canemure som koordineras av Finlands miljöcentral och där Borgås delprojekt undersöker möjligheter att minska offentliga byggnaders koldioxidavtryck.

– Det är fråga om ett nytt slags energiekosystem för cirkulär ekonomi där man utnyttjar de möjligheter som nya innovationer och digitaliseringen ger för förbättrande av energieffektivitet. Projektet står i linje med målen med hållbar utveckling som finns i Borgå stads strategi, berättar projektchef Matti Lehtovaara hos Borgå stad.

Ny teknik minskar värme- och elförbrukning

Ibruktagande av det nya systemet innebär att ett tredje fjärrvärmerör installeras från nätverkets stomlinje och dessutom installeras det sensorer i byggnaden som ska framställa data om temperaturer i olika lokaler och deras användningsgrad. Hela energiekosystemet styrs med en proaktiv värmestyrning som reglerar data som sensorer producerar.

– Systemet beaktar och förutser bl.a. utetemperaturen, värmen som människor skapar, lokalernas koldioxidhalt och reglerar värmen och ventilationen enligt behov så, att luftmängderna och temperaturen hålls jämna. Ventilationen är i fortsättningen påkopplad dygnet runt, berättar Lehtovaara.

– Utgångspunkten för investeringarna är att energiförbrukningen minskar med över 20 procent, vilket är en betydande miljöinsats och en ekonomisk besparing.

För uppvärmningen av Keskuskoulu räcker i framtiden huvudsakligen den energi som fjärrvärmens returvatten innehåller. Denna uppfinning som har kommit till i Borgå används också i en fabriksfastighet och möjliggör användningen av dubbelriktad fjärrvärme samt utnyttjandet av den lägre spillvärmen.  

Business Finland stöder Keskuskoulus energiprojekt

Borgå har år 2017 godkänt kommunsektorns energieffektivitetsavtal med vilket man genom aktiva åtgärder strävar efter att minska energiförbrukning. I avtalet står det att kommunerna ska använda olika finansieringslösningar i sina energiinvesteringar. Business Finland har beviljat Borgå Energi energistöd för ny teknologi för att användas i Keskuskoulus energiekosystemförsök. Avtalet med Borgå stad och Borgå Energi ingås för tio år.

– Energiekosystemprojektet ger Borgå Energi en enastående möjlighet att prova på något nytt och utveckla och undersöka nya verksamhetssätt. Fjärrvärmen är en kritisk basinfrastruktur för stadens invånare och ska utvecklas vidare tillsammans med våra kunder, berättar miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen.

Energiekosystemet skapas av Borgåföretaget IOTOI Oy som verkar inom infrautvecklingssektorn. Installeringsarbetena tar 6–8 veckor och kommer i gång under skolans jullov. Installeringsarbetena stör inte skolundervisningen.

– Både Borgå stad och Borgå Energi visar med detta projekt att de vill vara med och bygga en modern och miljövänlig infrastruktur. Att fjärrvärmen utnyttjas effektivt är vettigt ur hela samhällets perspektiv, beskriver IOTOI:s verkställande direktör Johnny Holmström.

Ytterligare information:

Borgå stad, projektchef Matti Lehtovaara, tfn 040 676 1377 eller matti.lehtovaara@porvoo.fi

Borgå Energi, Ari Raunio, chef, värme och produktion, 050 467 6840, ari.raunio@pbe.fi

IOTOI Oy, verkställande direktör Johnny Holmström, 040 4899 811