Hoppa till innehåll

Håll Borgå rent! -städkampanj och Talkot för en miljon träd vid Konstfabriken 7.9

Borgå stad ordnar en städkampanj ”Håll Borgå rent!” som är öppen för alla tisdagen den 7 september i nationalstadsparkens område vid Borgå Ås västra och östra stränder.

Borgå stad ordnar en städkampanj ”Håll Borgå rent!” som är öppen för alla tisdagen den 7 september i nationalstadsparkens område vid Borgå Ås västra och östra stränder.

Samma dag delas ut gratis trädplantor på Alexandersskvären utanför Konstfabriken som en del av konstprojektet Talkot för en miljon träd.

  • Håll Borgå rent! -städkampanj kl. 17.30–19.30
  • Talkot för en miljon träd kl. 12–20 så länge det finns plantor

Deltagarna i städkampanjen samlas utomhus på Alexanders skvär vid Konstfabriken (Västra Alexandersgatan 1) kl. 17.30. Skyddshandskar och sopsäck delas ut på samlingsplatsen i den ordning som deltagarna anländer, till de 100 första deltagarna.

− Med städkampanjen ger staden alla en möjlighet att ta itu och göra en god gärning. Skräp påverkar hur vi trivs i vår närmiljö men de har även inverkan på naturen, berättar expert för hållbar utveckling Sanna Päivärinta från Borgå stad. 

De samlade skräpen kan lämnas i sopkärl eller i slutna sopsäckar bredvid sopkärlen. Om det inte finns sopkärl i närheten kan de tillslutna sopsäckarna också lämnas längs parkgångarna eller gångar som korsar, på en synlig plats där de lätt kan upptäckas. Borgå stad samlar upp sopsäckarna och för dem till relevant hantering.

Deltagarna underhålls också av ett rörligt konstprojekt Trash Heroes som är Antti Lahtis och Panu Varstalas, grundarna av projektet, förslag till en bättre stad. I samband med städkampanjen ordnar staden också evenemanget Cache In, Trash Out (CITO) för geocachare. 

Gratis trädplantor till Borgåbor för att planteras 

Miljö- och konstprojektet “Talkot för en miljon träd” som börjat under hösten 2019 utvidgas i år även till Borgå. Syftet med talkot är att genom att dela ut gratis trädplantor uppmuntra människor att skapa en grönskande omgivning samt fördröja klimatförändringen.

Bakom Talkot för en miljon träd står Silence Project helheten, skapad av konstnär Nina Backman. Silence Project, som fått sin inspiration av allemansrätten, lyfter fram tysthetens, utrymmets och naturens betydelse och dess påverkan på finsk kultur, identitet och finska värderingar.

 – Kom efter din egen planta och plantera den på egen gård, på stugan eller på ett område utsett av Borgå stad. Trädplantorna är små och behändiga att bära med sig, men det lönar sig att ta med sin egen kass. Då man går och plantera så lönar det sig att ha spade med sig och göra utrymme för plantan att växa, samtidigt lönar det sig att trampa ner högre växtlighet runtomkring så att de inte faller över plantan på vintern, berättar kulturproducent Thomas Weissman

Det delas ut gran-, tall- och björkplantor. Stadens planteringsområden befinner sig i Jernböle och Vårberga, noggrannare instruktioner på områden hittar du på adressen www.konstfabriken.fi/talkot-for-en-miljon-trad

För evenemanget gäller rekommendation om ansiktsmask 

Under evenemanget följs de rådande säkerhets- och hygienanvisningarna för att avvärja coronavirussmittor. Det rekommenderas även att alla deltagare över 12 år använder ansiktsmask under evenemanget. 

Städkampanjen Håll Borgå rent! är en del av forumet för hållbar utveckling Clean World Borgå som ordnas tidigare på samma dag. Forumet för hållbar utveckling ordnas av tidningen Uusimaa och Borgå stad är forumets huvudsakliga samarbetspartner. 

Talkot för en miljon träd-evenemanget ordnas av Silence Project och Harviala Oy i samarbete med stadens kulturtjänster. Evenemanget är en del av programmet under jubileumsåret Borgå 675.