Hoppa till innehåll

I Borgå kartläggs främmande arter med hjälp av mobilspel

Nu kan du hjälpa med att bekämpa främmande arter med mobilspelet Crowdsorsa! I appen markerar man lupiner, vresrosor, jättelokor och jättebalsaminer på en karta. Borgå stad använder sig av informationen för att bekämpa främmande arter.

Lupiinit kukkivat.

Kartläggningen av främmande arter i Borgå börjar den 15 september. Alla kan delta i arbetet, det enda som behövs är att man laddar ner Crowdsorsa till sin telefon. För varje observation av främmande art får spelaren en belöning på en euro.

– Spelarna deltar i uppdraget genom att filma ett videoklipp på de främmande arter de hittar. Förutom information om arten och läge, får vi också information om problemets utsträckning, för när spelaren går runt området där arten observerats bildar spelarens GPS-koordinater en karta. Vi kan sedan bestämma på hur stort område arten observerats, berättar Toni Paju, verkställande direktör för Crowdsorsa, som utvecklat spelet.

Efter den massbaserade kartläggningen av främmande arter organiserar Borgå stad ett avlägsnande av de främmande arterna nästa år. Det är Borgå stads första försök med att delaktiggöra invånarna med mobilspelet Crowdsorsa.

– Det är ett nytt och roligt sätt att bekämpa främmande arter. Stadens egna resurser för bekämpande av främmande arter har fokuserats särskilt på främmande arter nära vattendrag och viktiga naturobjekt. Invånarna har också i flera år fått delta i bekämpandet i den riksomfattande Solotalkoot-kampanjen. I år tog kampanjen slut i slutet av augusti, berättar underhållschef Keijo Lehtikangas.

Spelarna bör hålla i minnet reglerna för hur man rör sig i naturen när de spelar. Så gå inte på andras gårdar eller till andra förbjudna eller inhägnade områden.
– Det lönar sig också att se över säkerheten när man rör sig i naturen, särskilt i utmanande terräng, påminner Keijo Lehtikangas.

– Staden är tacksam för invånarna är aktiva och skickar in observationer, för att underhållets resurser räcker inte till för att avlägsna alla främmande arter som observerar, konstaterar Lehtikangas.

Problemet med främmande arter som hotar naturens mångfald löses första gången i år genom att delaktiggöra människor med ett mobilspel. Under sommaren har metoden använts i 15 kommuner runt om Finland.

Mobilspelet Crowdsorsa har utvecklats för att samla in massbaserad bild- och videodata på ett kostnadseffektivt sätt. Konceptet har utvecklats av ett startupföretag från Tammerfors, och har tagits i bruk även i Sverige, Estland och England.