Hoppa till innehåll

Icke-brådskande tider ombokas i tandvården och i barn- och familjetjänster, kostservicen har personalbrist

På grund av interna personalförflyttningar inom social- och hälsovården behöver icke-brådskande tider i tandvården och i barn- och familjetjänster ombokas på denna och nästa vecka.

Kunderna kontaktas per telefon och en ny tid erbjuds i stället för den avbokade. Läget ses över dagligen.

– Det svåra coronaläget syns som personalbrist och med hjälp av interna personalförflyttningar tryggar vi tjänster i hälsostationen samt tjänster för äldre i servicehusen, på vårdavdelningar och i hemvården, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi är ledsna för att vi måste ändra bokade tider och besvär som det vållar kunderna, säger Silvennoinen.

I kostservicen är personalläget kritiskt

Personalläget i stadens kostservice är för närvarande kritiskt på grund av coronaläget. Läget kan leda till att skolkök i fortsättningen inte kan hållas öppna.

– Vi har i kostservicen berett oss så, att centralköket med snabbt varsel kan leverera frukt och mellanmålsprodukter i en situation där skolans kök saknar personal och vikarier inte kan fås och en varm måltid således inte kan serveras, berättar tf. verkställande direktör Leila Korhonen.

– Vi ber hemmen ha förståelse och tålamod, om kostservicen på grund av coronaläget hamnar i en sådan situation, säger Korhonen.

Bildningssektorns kommunikation om smittor ändras – egen aktivitet framhävs

Såsom staden tisdagen den 11 januari meddelade, görs det inte längre smittspårningar i Borgå när exponeringen har skett hemma, i skolan, i daghemmet, på arbetsplatsen eller i hobbyer. Detta betyder också att bildningssektorns kommunikation om smittor ändras.

– I skolor och daghemmen informeras den egna klassen och daghemsgruppen fortfarande om exponeringsmöjligheten och att ifall man får symptom, ska man stanna hemma i frivillig karantän och ta genast ett hemtest och ett nytt test den följande dagen, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Det önskas att den som har fått smitta/hens vårdnadshavare omedelbart själv berättar om smittan till läraren i skolan eller på daghemmet och till dem som den smittade har haft nära kontakt med inom 2 dygn före symtomen. Om den smittade inte har symtom, kartläggs de som den smittade haft närkontakt med inom 2 dygn före testet.Det är nödvändigt att alla utför sig ansvarsfullt så att vi kan sakta ner epidemin, minska på belastningen på sjukhusen samt skydda de närstående och riskgrupperna, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– Vi önskar att alla talar hemma om användningen av munskydd också på skolvägen, på bussen och i skoltaxin, konstaterar Gustafsson.

Vårdnadshavarna har idag den 12 januari fått ett meddelade via Wilma och Daisy.