Hoppa till innehåll

Kullo är Årets Nyländska By 2021

I det svåra valet bland verkligt fina byar i tävlingen om titeln Årets Nyländska By 2021, utsåg Nylands Byar rf och SILMU-byar byn Kullo till vinnare.

I det svåra valet bland verkligt fina byar i tävlingen om titeln Årets Nyländska By 2021, utsåg Nylands Byar rf och SILMU-byar byn Kullo till vinnare.

Kullo är en gammal och traditionell by med cirka 1 100 invånare som ligger väster om Borgå, i östliga Nyland. Det livskraftiga byasamhället backas upp av en 100-årig förening som djärvt har förnyats under de senaste åren. Den traditionella svenskspråkiga hembygdsföreningen har förvandlats till en tvåspråkig byaförening. Byborna arbetar långsiktigt och systematiskt för att förbättra gemenskapen med hjälp av byaprogrammet och genom att satsa på tryggheten i byn.

Byn gör också en stor insats med att utveckla servicen och samarbetar mycket med Borgå stad och företagarna i området. Byn har ett förmånskort, Kullokortet, som uppmuntrar att använda den service som kan fås av företagen i byn.

Det finn också ett tiotal andra föreningar i byn som i samarbete arrangerar mycket idrotts- och kulturevenemang, bl. a. den populära Påskhäxsamlingen. Barn och unga har tagits väl i beaktande när man har planerat verksamheten.

Byaföreningens ordförande Linda Antell-Behm konstaterar: ”Byn finns till för alla, i alla åldrar och över språkgränserna. Vi är verkligen en aktiv och innovativ by där det är bra att leva och bo!”

Under Corona-våren ökade vikten av gemenskapen ännu mer. Den hundraåriga byaföreningen förvekligade sina första möten på distans och vill också via kommunikation öka på gemenskapen i byn. Tidningen Byapressen, som såg dagens ljus redan på 1940-talet, fick ett stort tack. Juryn konstaterade också att byns hemsida och användandet av sociala medier har skötts exemplariskt.

Juryn bestämde också att ge ett hedersomnämnande till Antskog i Raseborg, en by med 100 invånare, som helt nyss har gjort upp en egen byaplan för att kunna utveckla byn systematiskt. Byn gör bl. a. speciellt bra arbete för att bevara naturens mångfald. Som de själva har konstaterat, de gör väldigt mycket på egen hand fastän byn är liten.

Tilläggsinformation:

Kullo: Linda Antell-Behm
tfn 040 706 1506
byagarden@gmail.com
Kullo Mickelsböle byaförening

Antskog: Marja Salenius
tfn 040 749 2660
marjah.salenius@hotmail.com
www.antskoginkylaseura.com

Nylands Byar rf: byaombud Anu Nilsson
tfn 050 524 9189
kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
www.uudenmaankylat.fi

SILMU-byar: byarådgivare Li-Marie Santala
tfn 040 158 8038
li-marie.santala@silmu.info
www.itukylat.fi