Hoppa till innehåll

Möjligt avbrott i vattendistributionen vid Haikovägen och Drivhusstigen 9.5.

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid Haikovägen 9.5. Ett avbrott i vattendistributionen kan möjligtvis förekomma mellan klockan 9-11.

Avbrottet berör cirka sex fastigheter. Till fastigheterna har man informerat skilt. Vi ber kunderna vid behov ta vatten till vara innan ledningsarbetet påbörjas.


Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.