Hoppa till innehåll

Robotbåten Porvoo besöker sin fadderstad 2–4.6.2023

Robotbåten Porvoo anländer till Tolkis hamn fredagen den 2.6.2023 och kastar loss söndagen den 4.6.2023. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med fartyget i Tolkis hamn lördagen den 3.6.2023.


Evenemangets program lördagen den 3.6.2023

Allmänheten kan besöka robotbåten Porvoo i Tolkis hamn lördagen den 3.6 kl. 10–16. Det ordnas gratis busstransport till Tolkis hamn från busshållplatsen som finns på adressen Ågatan 13 intill evenemangsplatsen vid åstranden i Borgå. Bussen går med ungefär en halv timmes mellanrum under tiden kl. 10–16.

OBS! På fartyget får man inte fotografera eller ta med ryggsäckar och väskor.

Försvarsföreningarna i Borgå; Borgå Reservofficersklubb, Porvoon Reserviläiset, Borgånejdens fredsbevarare, Östra Nylands försvarsgille, Nylands Brigads Gille och Porvoonseudun Sotilaspojat ja Lottatytöt arrangerar tillsammans program vid Borgå åstrand lördagen den 3.6.2023 kl. 10–16 i samband med robotbåten Porvoos besök. Till platsen har också beställts en soldathemsbil och det lokala FRK deltar i evenemanget.

Vid åstranden är det möjligt att bekanta sig med de lokala försvarsföreningarnas olika verksamhetsformer, prova sin handprecision med ekovapen, göra inköp med försvarstema, köpa kaffe och munk förmånligt i soldathemsbilen och äta grillkorv vid Försvarsgillets tält.

Föreläsning

Lördagen den 3.6.kl. 14–15.30 ordnas en föreläsning i fullmäktigesalen i Borgå stadshus, Stadshusgatan 9.

Kaptenlöjtnant Ari-Pekka Pietikäinen håller en föreläsning för allmänheten under rubriken: Marinen skapar trygghet i Östersjön nu och i framtiden. Föreläsningen behandlar följande ämnen: Marinen i Östersjöns säkerhetsmiljö, framtidens prestationsförmågor i Pohjanmaa-klassen (Flottilj 2020) samt fartygsservice på Marinens slagskepp.

Dessutom framförs stadens hälsning av stadsstyrelsens ordförande Jorma Wiitakorpi, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och robotbåten Porvoos fadder, landskapsrådet Kimmo Kajaste.

Kransnedläggning

Söndagen den 4.6 kl. 11 ordnas kransnedläggning vid hjältegravarna på begravningsplatsen, då robotbåten Porvoos besättning och Borgå stads representanter tillsammans lägger ned kransar för att hedra stupade.

Robotbåten Porvoo

Robotbåten Porvoo besökte Borgå senast år 2019.

Rauma-klassens robotbåtar är byggda på Hollmings varv i Raumo i början av 1990-talet. Robotbåten Porvoo (bognummer 72) är det tredje fartyget i fartygsklassen. De övriga fartygen är Rauma (70), Raahe (71) och Naantali (73). Robotbåten Porvoo överläts till marinen den 27 april 1992.

Till fartygets varierande uppgifter hör att övervaka och trygga den territoriella integriteten, avvärja angrepp till havs samt skydda sjötrafiken. Därtill deltar fartyget aktivt i det internationella försvarssamarbetet som en del av marinens verksamhet.

Fartygets huvudvapen är sjömålsrobotar. Därtill är fartyget utrustat med omfattande sensorer för krigföring i luften, på havsytan och under vattnet. Fartyget är 48,6 meter långt, 8 meter brett och dess djupgående är endast cirka 1,5 meter. Fartyget är också planerat för att fungera i de smala, grunda och trånga farlederna vid den finska kusten. Fartyget, som rör sig med hjälp av vattenjetaggregat, drivs framåt av två huvudmotorer på 3 300 kilowatt som ger fartyget en hastighet på över 30 knop. Fartygets bemanningsstyrka är 24 personer.

Robotbåten Porvoos nuvarande befälhavare är kaptenlöjtnant Ari-Pekka Pietikäinen och fartygets fadder är landskapsrådet Kimmo Kajaste från Borgå.

År 2023 har robotbåten Porvoo deltagit i fartygsspecifika övningar och beredskapliga uppdrag. Robotbåt Porvoo har en viktig roll i utförandet av Marinens beredskapliga uppdrag och skyldigheter samt med dess prestationsförmåga.