Hoppa till innehåll

Servicekontoret Kompassen och turisttjänsterna öppnas 1.6

Stadens servicekontor Kompassen öppnas måndagen den 1 juni. Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Kompassens kundutrymmen. Vid kunddiskarna finns dessutom skyddsglas och kunderna har möjlighet att använda handdesinfektionsmedel. Datorn som är avsedd för kunder är inte i bruk. Det lönar det sig ändå att i första hand kontakta Kompassen per telefon eller elektroniska tjänster. Kompassen betjänar från måndag till fredag kl. 9–16.

Stadens servicekontor Kompassen öppnas måndagen den 1 juni. Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Kompassens kundutrymmen. Vid kunddiskarna finns dessutom skyddsglas och kunderna har möjlighet att använda handdesinfektionsmedel. Datorn som är avsedd för kunder är inte i bruk. Det lönar det sig ändå att i första hand kontakta Kompassen per telefon eller elektroniska tjänster. Kompassen betjänar från måndag till fredag kl. 9–16.

Turistinformationen i Konstfabriken öppnas 1.6.

Turistinformationen i Konstfabriken öppnas 1.6, och den betjänar måndag till fredag kl. 9–16 på adressen Västra Alexandersgatan 1. Turistinformationen betjänar också per e-post tourist.office@porvoo.fi och telefon 040 489 9801. Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Konstfabriken. Vid kunddiskarna finns dessutom skyddsglas och kunderna har möjlighet att använda handdesinfektionsmedel.

Turistinformation också i Kompassen

Den turistinformation som tidigare somrar har funnits i Galleri Gamla Kaplansgården flyttar till Kompassen. Borgå Help-turistrådgivarna går runt i centrum och betjänar också turister i Kompassen 2.6–30.8 tisdag till lördag kl. 10–17. Från början av september är det de ordinarie anställda i Kompassen som ger rådgivning till turister.

Allmänna toaletter för turister och invånare

I Borgå centrum finns flera allmänna toaletter som kan användas av turister och invånare. I alla toalettutrymmen finns också handikapptoalett.

Toaletterna i parken i närheten av gamla bron är avgiftsfria och öppna hela tiden.

Nya toaletter öppnas på Borgå torg i början av juni. Två av toaletterna på torget är allmänna och en är avsedd för torgförsäljare. Toaletterna på torget är öppna kl. 06–22.

De toaletter som byggs under Mannerheimgatans bro blir färdiga i början av juli. Toaletterna är öppna kl. 06–22.

Toaletterna under Mannerheimgatans bro och på torget är avgiftsbelagda. Avgiften är 1,50 euro och betalas som kontaktlös betalning via en betalterminal med pekskärm.

Museer och utställningslokaler öppnas i början av juni

J.L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling öppnas för besökare 1.6. Museerna är öppna varje dag kl. 10–16. Borgå museums utställningar i Gamla Rådhuset och Holmska gården öppnas 2.6, och de är öppna tisdag till lördag kl. 10–16. Konsthallen i Borgå öppnas 9.6 med Reima Nevalainens utställning. I Galleri Fickan visas Päivi Hirsiahos utställning och i Hörnan visas verk av Aura Hakuri. Galleri Gamla Kaplansgården öppnas 16.6 med en gemensam utställning av Teija Lehto och Jaana Paulus. På galleriets innergård och i gårdsbyggnaden visas Paula Salmelas konstverk. Galleriet är öppet tisdag till söndag kl. 10–16. Det är fritt inträde till utställningarna.

I musei- och utställningslokalerna beaktas besökarnas säkerhet genom att begränsa antalet besökare och iaktta säkerhetsavstånd. 

Det är möjligt att njuta av kultur och utställningar också utomhus

Man kan bekanta sig med Fredrika Runebergs kulturhistoriska trädgård och Paula Salmelas konstverk på Galleri Gamla Kaplansgårdens innergård till slutet av augusti. Fritt inträde till båda. Området vid Albert Edelfelts ateljémuseum i Haiko inleder sin sommarperiod 2.6. Man kan bekanta sig med skulpturer som finns utomhus i staden också via tjänsten Citynomadi:  Konst i stadsbilden (https://citynomadi.com/route/1b8883086519498894ff166fba1e3666?lang=fi)

Badstränder

Badstränderna vid Hasselholmen och friluftsbadet i Kokon, vilka övervakas av staden, öppnas genast i början av juni. På alla stränder följs säkerhetsanvisningar av Borgå stad, regionförvaltningsverket och Institutet för hälsa och välfärd.

Sommarbussen Rinkeli kör inte denna sommar

På grund av den rådande coronasituationen kör inte sommarbussen Rinkeli i centrum denna sommar.

Kortbetalning rekommenderas

I Borgå stads verksamhetsställen rekommenderas att man undviker att använda kontanter under coronaepidemin. Som betalningssätt rekommenderas kontaktlös betalning och mobilbetalning. Det går ändå bra att betala kontant om inga andra betalningssätt är möjliga.

Ytterligare information: