Hoppa till innehåll
corona -

Skolorna fortsätter tills vidare i närundervisning, staden väntar på nationella anvisningar om hobbyverksamhet för barn

Borgå stads ledningsgrupp sammanträdde måndagen den 10 januari för att diskutera coronaläget.

Borgå stads ledningsgrupp sammanträdde måndagen den 10 januari för att diskutera coronaläget. Coronaläget i Borgå är fortfarande dåligt. I Borgå konstaterades nästan 700 coronavirussmittor under förra veckan.

Smittor konstaterades också i fyra grupphem. Besöksförbudet i Villa Tove i Majberget fortsätter till den 17 januari och i Johanna-hemmets Toivo till 18 januari och Helmi till 16. januari. Också i Johanna-hemmets Aino råder det besöksförbud till 19 januari. Besöksförbudet gäller inte vid vård i livets slutskede.


Som försiktighetsåtgärd tar social- och hälsovårdssektorn i bruk FFP2-munskydd i servicehusen, hemvården, vårdavdelningarna, luftvägsinfektionsmottagningen samt vaccinationsstället i Kokonhallen.

Skolorna fortsätter tills vidare i närundervisning, men i all verksamhet iakttas fortfarande noggranna hälsosäkra rutiner. Rekommendationen om munskydd har utvidgats i Borgå så att den gäller också eleverna i årskurser 1 och 2 samt förskoleundervisning som ordnas i skolorna. De yngsta skoleleverna får munskydd att använda under den första skolveckan.

– Det är viktigt att komma ihåg att också elever som har endast lindriga symptom som tyder på coronavirus inte får komma till skolan. Eleverna får komma till skolan först då de är friska. Alla kan frivilligt använda hemtest och det är tillåtet att använda också egna munskydd, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.


Stadens ledningsgrupp följer hela tiden med hur coronasituationen utvecklas. Staden väntar på nya nationella anvisningar om hobbyverksamhet för barn, mer omfattande hemtestning av skolelever och skolors strängare praxis för karantän och användning av munskydd.