Hoppa till innehåll

Sommarjobb och säsongarbete vid Borgå stad kan sökas nu

Staden erbjuder också i år omkring 200 olika sommarjobb. Det finns behov av sommararbetare, semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarpraktikanter.

Kesätyöntekijä Alexander seisoo valkoisen auton edessä.

Alla lediga jobb finns nu på stadens webbsida på adressen:

Ansökningarna skickas via länken Sök arbetsplats, som finns i platsannonserna. Ansökningstiderna varierar och i annonsen uppges när ansökningstiden går ut. I platsannonsen finns också kontaktuppgifter till de personer som ger ytterligare information.

Det första sommarjobbet för en ungdom

Staden erbjuder i år omkring 120 sommarjobb för ungdomar i åldern 15–23 som är födda under perioden 1.1.2000–31.12.2007. Staden anställer unga arbetstagare till deras första sommarjobb till biträdande uppgifter. Dessa sommarjobb för unga kan sökas 7.2–9.3.2023. Sommarjobben för unga finns också på stadens webbplats:

De unga har goda möjligheter att få sitt första sommarjobb särskilt inom stadsinfrastrukturen eller kundservice – och städuppgifter. Många ungdomar söker jobb inom grönområden, barnavård och idrottstjänsternas idrottsplatser, och det är hård konkurrens om dessa sommarjobb.
Sommarjobbet varar i 3–4 veckor och lönen är cirka tusen euro. Sommarjobb för unga är avsedda för dem som inte tidigare varit anställda hos staden. Arbetslivsorientering är inte ett hinder för en anställning.

Semestervikarier sökes

Semestervikarier och säsongarbetare behövs till kulturtjänster, turistrådgivning, grönområden och underhållsuppgifter. Vi önskar att semestervikarier och säsongarbetare har studier eller arbetserfarenhet inom branschen och att de i regel har fyllt 18 år samt har en positiv och ivrig attityd.

Sommarjobb med sommarjobbssedel

Ett alternativ till sysselsättning på sommaren är att få en arbetsplats som stöds med en sommarjobbssedel. Sommarjobbssedeln är stadens stöd till lokala företagare och föreningar för sommaranställning av en ung Borgåbo som är född under åren 2005–2007. På arbetsplatser med sommarjobbssedel är anställningsförhållandets minimilängd två veckor och minimilönen 450 euro. Det delas ut 150 sommarjobbssedlar och de kan börja reserveras från och med 8 februari. En ungdom som samma sommar fått sommarjobb hos staden kan inte anställas med sommarjobbssedeln.

Mera information, en reserveringsblankett samt information om lediga arbetsplatser med sommarjobbssedeln finns på adressen:

Man kan också fråga om sommarjobbssedeln vid servicekontoret Navigatorn för unga.

Navigatorn hjälper att hitta sommarjobb

Navigatorn i Borgå hjälper och handleder också i år i frågor som gäller sommarjobb. Där får du hjälp att till exempel skriva en cv, arbetsansökan eller att söka sommararbetsplatser. Vi går även igenom dina rättigheter som arbetstagare.
Navigatorn ordnar även flera utbildningar i mars, bland annat:
4.3 Utbildning för hygienpass, finskspråkig
11.3 Utbildning för serveringspass
11.3 Utbildning för arbetssäkerhetskort
25.3 Utbildning för hygienpass, svenskspråkig
25.3 Utbildning för certifikat för heta arbeten
Välkommen till Navigatorn utan tidsreservering mån-tors kl. 12.30–16 och med tidsreservering för andra tider.