Hoppa till innehåll

Vattenledning läcker vid Vårbergavägens och Wittenbergsgatans korsning 2.3.

Ett läckage har upptäckts på Vårbergavägen nära korsningen till Wittenbergsgatan. Reparationsarbetena påbörjas vid halva dagen. Vattnet stängs under reparationsarbetet, kunderna meddelas närmare via sms. Arbetet beräknas vara klart tills kvällen. Arbetet förorsakar ändringar i trafiken under reparationsarbetet.

Rent dricksvatten hämtas till adressen Gördelmakaregatan 2.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.