Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 23.5.2024

Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2024 Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2024 alkaen. Lautakunta haluaa tammikuussa 2025 selvityksen siitä, miten kieli- ja kulttuuritietoinen opetus on onnistunut. Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan paremmin tämänhetkisiä käsitteitä sekä varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.Kokonaan uutena sisältönä varhaiskasvatussuunnitelmaan on lisätty luku ruokailusta ja ruokakasvatuksesta, jonka sisältöä oli aiemmin ruokailun ja ravitsemuksen […]

Ihana Porvoo -kuvauskehykset houkuttelevat kuvaamaan Porvoo-näkymiä

Porvoonjoen läntiselle rannalle asennetaan toukokuun aikana sarja kehyksiä, jotka rajaavat näkymiä katselua ja valokuvausta varten. Mustaksi maalatusta teräslevystä valmistetut kehykset on suunnitellut porvoolainen kuvataiteilija Jenni Tuominen. Kehyksiä reunustavat kuva-aiheet, joista voi erottaa kasviaiheiden lisäksi Porvoon kansallismaiseman kaupunkikuvalle tyypillisiä mäntyjä ja naakkoja. Kehyksen alareunassa on teksti Porvoo–Borgå.

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 21.5.2024

Rakennuslupahakemukset Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut rakennusluvat kahdelle varastorakennukselle sekä yhdelle korjaus- ja muutostyölle lupaan sisältyvine ehtoineen. Vähäinen poikkeaminen myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla.Näiden lisäksi myönnettiin haettu rakennuslupa yhteensä viiden asuinkerrostalon rakentamiseksi osoitteeseen Peippolantie 2. Vähäiset poikkeamiset myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla. Taloudellinen tilannekatsaus Lupa- ja […]

Kaupunginhallituksen päätökset 20.5.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen hyväksyä talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti todeta, että talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmassa esitetyt säästöt liittyen palveluverkkoon (niin kutsutut rakeenteelliset ratkaisut) eivät ohjaa palveluverkkosuunnitelman laadintaa tai lopputulosta. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa valmistuttuaan kasvun ja oppimisen toimialan säästöjen kohdentamista […]