Siirry sisältöön

Suurin osa porvoolaisnuorista voi hyvin, mutta mielen hyvinvoinnissa on huolia – tilanne vaatii laajaa yhteistyötä

Suurin osa Porvoon lapsista ja nuorista voivat hyvin ja ovat tyytyväisiä arkeensa, ilmenee Kouluterveyskyselyn tuloksista. Alakoululaiset ovat saaneet entistä paremmin vaikuttaa koulun asioiden suunnitteluun ja yläkoululaiset kokevat, että koululounas maistuu hyvälle ja että syömiseen on varattu tarpeeksi aikaa. Lukiolaiset taas kertovat saaneensa esimerkiksi aiempaa paremmin tukea hyvinvointiinsa lääkäriltä tai psykologilta, ja että koulu-uupumusta on vähemmän.

Elinvoimalautakunnan päätökset 5.12.2023

Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 2023 Elinvoimalautakunta päätti myöntää Porvoon kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 2023 kuvataiteilija Nelli Niolle hänen ansioistaan kuvataiteilijana ja erityisesti hänen työstään Ateljee Eivorissa Porvoon Taidetehtaalla vuodesta 2018. Nio on Ateljee Eivor ry:n kantavana voimana ja taideopetustoiminnasta vastaavana edistänyt erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden ja taiteen tekijöiden mahdollisuuksia toimia ja tulla nähdyiksi. Vuoden liikuntapalkinto 2023 Elinvoimalautakunta […]

Suomenkylän jätevedenpumppaamon rakentaminen käynnistyy

Rakennustyöt käynnistyvät Suomenkylän nykyisen pumppaamon vieressä, johon rakennetaan uusi pumppaamo. Työmaan valmistelu alkaa viikolla 49 ja varsinainen työ viikolla 50. Työ kestää reilun kuukauden. Urakka tehdään toimintavarmuuden parantamiseksi ja sillä turvataan pumppaamon häiriötön käyttö jatkossakin. Työmaa-alue on nykyisen pumppaamon vieressä. Työmaalle kulku tapahtuu lähellä olevien teiden kautta. Työkoneet liikkuvat kartassa olevalla alueella Pahoittelemme työstä johtuvaa […]

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023

Asemakaava, Puistokatu I Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 548 Puistokatu I. Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024–2027 Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024–2027. Kevin Servin esitti, että hiilineutraaliustavoite siirretään vuodelle 2035. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjemerkinnän asiassa. Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta […]