Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 25.10.2022

Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksesta (5 puolesta Elin Andersson (puheenjohtaja), Christer Andersson, Patrick Nyholm, Pia Sågbom, Liisa Saarela ja 5 vastaan Tom Blomqvist, Krista Hummastenniemi, Petri Pasanen, Hannele Luukkainen, Pekka Malin, puheenjohtajan ääni ratkaisi); merkitä tiedoksi Telia Towers Finland Oy:n 22.10.2021 päivätyn sijoituslupahakemuksen liitteineen ja asiassa saadut vastineet […]

Sivistyslautakunnan päätökset 25.10.2022

Osavuosiraportti Sivistyslautakunta merkitsi osavuosiraportin 3/2022 tiedoksi. Talousarvion ennustetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ylittyvän noin 1,8 miljoonaa euroa. Ylitykset koskevat pääosin suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuspalveluita. Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelma Juha Aaltonen esitti Hilkka-Leena Oravan kannattamana, että hankesuunnitelma hylätään. Perusteluina suhteettoman kallis hinta vs. budjetoitu ja tämä periaatteita vastaan ryhmäkoon osalta. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7 (Hanna Lönnfors, […]

Kaupunginhallituksen päätökset 24.10.2022

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ja Porvoon kaupungin välinen sopimus hankesuunnittelusta Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyä sopimuksen Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ja Porvoon kaupungin välillä. Sopimuksen mukainen kokonaiskustannus on enintään 600 000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnittelusopimuksessa on kuvattu muun muassa hankesuunnittelun keskeinen sisältö, osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä kustannukset. Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti […]

Huhtisen päiväkodin uudisrakennus etenee päätöksentekoon

Huhtisen päiväkodin uudistamiselle on laadittu uusi hankesuunnitelma. Suunnitelman mukaan päiväkoti korvataan kokonaan uudella rakennuksella. Uuden rakentaminen avaa erilaisia mahdollisuuksia kuin aiempi suunnitelma peruskorjauksesta ja laajennuksesta, joten uuden hankesuunnitelman mukaan päiväkotiin tulee noin 210 paikkaa 10 ryhmässä.

Sivistyslautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät asiaa seuraavissa kokouksissan. Esitys on, että hankesuunnitelma hyväksytään, ja toteutussuunnittelu voidaan käynnistää. Rakentamispäätös tehdään erikseen myöhemmin.