Siirry sisältöön

Asemakaavaluonnos nähtävänä 8.5. – 7.6.2024

542 Edelfeltinranta Asemakaavan sekä asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle käyttötarkoituksen muutos opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asuinalueeksi sekä mahdollistaa ranta-alueen ottaminen kaikkien porvoolaisten käyttöön avoimena virkistysalueena. Suunnittelutyössä tutkitaan myös pienvenesatama-alueen kehittämismahdollisuuksia. Porvoon kaupunkisuunnittelu järjestää Edelfeltinrannan asemakaavatyöhön liittyen vuorovaikutustilaisuuden tiistaina 14.5. klo 17.30–19.00, johon hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua. Tilaisuus järjestetään Villa Albertissa osoitteessa Edelfeltinpolku 3, 06400 Porvoo. […]

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset julkisesti nähtävillä

Mainitut suunnitelmaehdotukset ovat julkisesti nähtävillä 8.5.-22.5.2024. Tänä aikana suunnitelma-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus MRA 43 §:n mukaan toimittaa muistutus suunnitelmaehdotuksesta kirjallisesti kaupunki-infralle palvelupiste Kompassin kautta, Rihkamatori B, 06100 Porvoo tai kirjaamo@porvoo.fi (avoinna: ma–pe klo 9–15, kuoreen/sähköpostiviestiin merkintä ”Katu-/puistosuunnitelman muistutus”). Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä olon aikana katsottavissa palvelupiste Kompassissa sekä kaupungin […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.5.2024

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavaa esitettiin hyväksyttäväksi Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan vastineet asemakaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti esittää Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutosta hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle. Porvoon Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutostyö on lähellä maaliviivaa. Porvoon kaupunkisuunnittelussa valmisteltu asemakaavamuutos koskee aluetta, joka sisältää liikuntakeskuksen keskeisimmät osat (alue sisältää osan Tolkkistentietä, maauimalan alueen ja rajoittuu etelässä Aurorahallin ja Uusimaa […]

Jäteveden puhdistuksen toimintavarmuutta parannettu

Epävarmuus sähköenergian riittävyydessä on eskaloitunut nopeasti vuosien 2022-2023 aikana. Sähkön riittävyys on ehdoton toimintaedellytys yhdyskuntajätevesiä puhdistavalle laitokselle. Sähköä tarvitaan mm. veden pumppaukseen ja typenpoistossa tarvittavaan ilmastamiseen, mutta myös prosessitilojen lämmittämiseen. Porvoon vesi on huhtikuussa asentanut ja ottanut käyttöön varavoimalaitteiston, millä voidaan taata sähkökatkojen aikana Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon toiminta normaalivirtaamien aikaan.Itse varavoimalaitteiston uusimisen lisäksi tarvittiin sähkönsyötön saneeraus […]

Päätöskuulutus 7.5. – 13.6.2024

Dnro 1068/11.01.03/2024 Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta HakijaNeste Oyj, Production PäätösPorvoon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 6.5.2024 tekemällään päätöksellä antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Neste Oyj:n vetylaitoksen rakennuspaikan kallion louhintaa ja murskausta osoitteessa Kulloonlahdentie 151 koskevat määräykset. Julkipantu   7.5. – 13.6.2024

Kaupunginhallituksen päätökset 6.5.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2024 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus teki raporttiin yhden muutoksen. Toisin kuin seurantaraporttiin on kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta, Vanhan Porvoon sillan korjausremonttia koskeva hankintamenettely on päätetty keskeyttää. […]