Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 13.11.2023

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajan yhtiöihin seuraavasti: Porvoon A-asunnot Oy: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen Porvoon vuokra-asunnot Oy: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen Kiinteistö Oy A-lukaali: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. 

Vesitorni valaistaan vuoden pimeimpään aikaan piristykseksi porvoolaisille

Porvoon veden vesitornit Myllymäellä ja Hamarissa on valaistu jo usean vuoden ajan erilaisin teemavärein, ensimmäisen kerran Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna 2017. Vesitorneissa käytetään vähän energiaa kuluttavaa led-lampputekniikkaa ja niiden kuluttama sähköenergian määrä on suuruusluokaltaan vastaava kuin omakotitalon sähkökiukaan lämmitykseen kuluttama määrä. Lamput voidaan myös tarvittaessa sammuttaa nopeastikin kokonaan. Tänä vuonna valaistaan ainoastaan Myllymäen vesitorni […]

Sateiden takia ylivuodot pumppaamoilta ovat mahdollisia

Sateista johtuen ylivuodot jätevedenpumppaamoilta ovat mahdollisia viikonlopun aikana. Vanhamoision sekä Virtaalan pumppaamoista on havaittu lyhyitä ylivuotoja.Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään lähipäivinä uimista kyseisten pumppaamoiden läheisyydessä.Tieto ylivuodoista ja määristä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, kun ne ovat saatavilla.Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja […]

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 9.11. – 8.12.2023

UUDELY/2145/2023 Kuulutus Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviontiohjelmasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohankkeen Hausjärven Puujaalta Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalle Anttilan sähköasemalle ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; YVA-laki 252/2017). Kuulutuksen julkaiseminenTämä kuulutus julkaistaan 9.11.2023 ja pidetään nähtävillä 8.12.2023 saakka Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa sekä Hämeen […]

Johtosiirtotyöt alkavat Taidetehtaalla viikolla 46

Porvoon vesi siirtää ja uusii johtoja Taidetehtaan alueella 13.11 alkaen. Johtosiirrot liittyvät Länsirannan K-Citymarket hankkeeseen. Siirtotyö tehdään kahdessa vaiheessa ja ensimmäisen vaihe on arvioitu kestävän nyt 4-5 viikkoa. Työmaa vaikuttaa Taidetehtaan sisäänajoväylään Aleksanterinaukiolle. Sisääntuloliikenne ohjataan väliaikaisesti nykyisen sisäänajoväylän vierestä ja tullaan ohjaamaan liikennemerkein. Osa alueen pysäköintipaikoista on poissa käytöstä. Takseille varataan kaksi ensimmäistä ruutua Taidetehtaan […]