• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
14.6.2018 10:04
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjauksiin.

1.6.2018 9:32
Porvoon Länsirannasta on muodostumassa merkittävä nykytaiteen alue. Sinne hankitaan taidetta samalla, kun alue rakentuu, ja taiteella luodaan ...

18.5.2018 10:24
Vanhassa Porvoossa asennetaan rotta-ansoja viemäriverkostoon kevään 2018 aikana. Ansa havainnoi jyrsijät ja torjuu ne tehokkaasti viemärissä. ...

14.5.2018 8:30
Empirekaupunginosan pihojen vanha kulttuurikasvilajisto selvitetään kevään ja kesän 2018 aikana. Työ aloitetaan viikolla 20.

26.4.2018 8:29
Kevät koittaa ja siivottavaa riittää taas Porvoossakin. Ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi kaupunki järjestää jälleen siivoustempauksen ja ...

24.4.2018 13:09
Vaarallisen jätteen keräysauto Otto ja metalliromua vastaanottava Romulus aloittavat perinteisen kevätkierroksensa Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. ...

19.4.2018 10:00
Omakotitonttien hakuaika alkaa 23. huhtikuuta. Tontteja on haettavissa eri puolilla Porvoota.

5.4.2018 8:57
Kevätkummun asukkaat saavat uuden, yhteisöllisen kohtaamispaikan Porvoon kaupungin ja Varuboden-Oslan yhteistyön myötä. Kortteliässäksi nimetty ...

28.3.2018 8:48
Kevätkummussa käynnistyy huhtikuussa Osallistuva budjetointi -kokeilu.

27.3.2018 8:57
Omenamäen palvelutalossa kokeillaan kotimaassa ja maailmallakin myönteistä palautetta saanutta nuorten ja ikäihmisten yhteisasumista.