• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
4.7.2017 9:54
Porvoon kaupungin asumisoikeusasiat hoidetaan 10. heinäkuuta alkaen kokonaan Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asunto-osastolla. ...

3.7.2017 10:37
Porvoon vesi on julkaissut ehdotuksen vesihuollon toiminta-alueen muuttamisesta. Kaupunginhallitus päätti pyytää kaupungin ympäristönsuojelu- ja ...

27.6.2017 10:25
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun keräyslautta Otto aloittaa 10-vuotisjuhlakierroksensa Sipoosta maanantaina 3.7.

7.6.2017 11:36
Länsi- ja Itä-Uudenmaan kesäasukkaiden myötä myös jätehuollon asiakasmäärä kasvaa kesälomakaudella.

24.5.2017 13:26
Luontoselvityksen ja kulttuuriympäristön selvityksen kenttätyöt käynnistyvät Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueella. Kenttätyöt ...

21.4.2017 12:09
Porvoon kaupungin uusiutuvan energian käyttöä koskeva selvitys on valmistunut.

27.3.2017 8:55
Porvoon kaupunki on useamman vuoden aikana siivonnut kaupungin omistuksessa olevia ranta-alueita.

21.3.2017 12:59
Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu on käynnistänyt jätteiden lajittelua ja kierrätystä koskeva tutkimushankkeen, johon haetaan nyt osallistujia ...

21.3.2017 8:35
Kaikille avoin työpaja Lundin aulassa 5.4.2017 klo 13–18

16.3.2017 8:20
Kaavoituskatsaus vuodeksi 2017 on ajankohtainen. Porvoossa kaavoituksen tavoitteena on asumisen ja yritysten tonttitarpeiden tyydyttäminen.