• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
24.7.2021 8:27
Vesilaitos on havainnut vesijohtovuodon Porvoon keskustassa Lundinkadun itä-päädyssä, Lundinkatu 22:n kohdalla. Korjaustyöt arvioidaan ...

20.7.2021 8:47
Vesilaitos on havainnut vesijohtovuodon Hollituvantiellä Eestinmäen päiväkodin kohdalla. Korjaustyöt aloitetaan kohta. Pyrimme suorittamaan ...

6.7.2021 12:26
Vedenkulutus Porvoossa on tänä kesänä ollut ennätyssuurta. Keskiarvon mukaan vettä pumpataan verkostoon normaalisti noin 10 800m3 päivässä. ...

23.6.2021 14:25
Porvoon vesi suunnittelee vedenmyyntipistettä missä esim. yritykset voivat tulevaisuudessa hakea vettä. Tällä hetkellä monet ovat käyttäneet ...

23.6.2021 11:19
Vesihuollon asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin aikavälillä 27.4. – 9.5.2021. Tutkimuksen sähköpostikutsun saaneista 2629 asiakkaasta 726 ...

22.6.2021 10:30
Vesilaitos suorittaa kytkentätöitä Emäsalossa 22.6. Lyhyt vedenjakelukatkos on odotettavissa välillä klo 11–15. Vesijohto suljetaan johtotöiden ...

18.6.2021 11:55
Aluehallintovirasto on 16.6. myöntänyt Porvoon vedelle luvan pohjaveden ottamiseen Saksanniemen pohjavesialueelta Suomenkylän pohjavedenottamosta ...

14.6.2021 16:54
Vesilaitos on havainnut vesijohtovuodon Rajaportintiellä. Korjaustyön yhteydessä on mahdollista, että vesijohto joudutaan sulkemaan 15.6. klo ...

14.6.2021 16:19
Alueella tehtyjen kaivutöiden yhteydessä on vesijohto vaurioitunut. Vesijohto on jouduttu sulkemaan. Korjaustyöt on aloitettu ja arvioidaan ...

11.6.2021 14:07
Uutinen päivitetty 14.6. Vedenjakelukatkos siirtyy seuraavalle päivälle 15.6. klo 13-15