• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
13.5.2020 11:02
Porvoon kaupunki on käynnistänyt Tolkkisten Kräkelsundetin alueen suunnittelun ideasuunnitelman laadinnalla. Alue sijaitsee Tolkkisten niemen ...

7.5.2020 10:27
Porvoon kaupunki kerää asukkaiden ja Kevätkummussa liikkuvien tietoa arjen ympäristöistä. Kysely koskee Kevätkummun puistoja, leikkipaikkoja ja ...

16.4.2020 9:44
Porvoon Länsirannalle, Taidetehtaan ja Kokonniementien väliselle alueelle on syntymässä uudenlainen K-kortteli. Kortteliin sijoittuu K-Citymarket ...

8.4.2020 13:07
Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämistyö on edennyt haastatteluvaiheesta kyselyihin. Kyselyn avulla Porvoon liikunta- ja tapahtumapalvelujen ...

8.4.2020 9:27
Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.3.2020 asettaa nähtäville kaupunkisuunnittelun valmisteleman asemakaavaehdotuksen koskien ...

26.2.2020 9:34
Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Työ kestää koko vuoden, ja sillä haetaan ...

20.2.2020 8:40
Porvoolaisten asumiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista saatiin runsaasti tietoa helmikuun puolessa välissä päättyneestä asumisen kyselystä, ...

13.2.2020 8:49
Porvoon torin asemakaavaluonnoksesta ja Porvoon puistokadun kaavarungosta kerättiin asukkailta ja viranomaisilta palautetta jatkosuunnittelun ...

10.2.2020 13:04
Porvoon kaupunkisuunnittelu valmistelee Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavaa, jolla vaikutetaan tulevaan maankäyttöön. Kaavaa varten ...

3.2.2020 9:22
Porvoon kaupunki on laatimassa asumisen ohjelmaa, jonka tavoitteena on järjestää asunto-olot niin, että kuntalaisilla on omaan elämäntilanteeseen ...