• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
13.9.2019 16:45
Porvoon kaupungin talousarviovalmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa lautakunnat tekevät omat esityksensä vuoden 2020 budjettiin. ...

13.9.2019 16:36
Sivistyslautakunta käsittelee liikuntaohjelman hyväksymistä ja kuntoportaiden rakentamista Kokonniemen hiihtokeskukseen kokouksessaan 19. ...

11.9.2019 8:11
Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Vuoden ...

9.9.2019 18:45
Sivistysjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti julistaa sivistysjohtajan viran uudelleen haettavaksi 30.9.2019 klo 14 ...

4.9.2019 8:56
Asemakaavaehdotus Ölstensin teollisuusalueella nähtäville Kaava-alue sijaitsee Ölstensin luoteisosassa Pienteollisuustien ...

30.8.2019 12:18
Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston kokous pidettiin 29.8.2019, ja siellä käsiteltiin seuraavia ...

30.8.2019 8:36
Sivistyslautakunnan päätökset 29.8.2019 Esittelijä lisäsi päätösesitykseen, että ennen asian ...

28.8.2019 20:33
Porvoon kaupungin hyvinvointikertomuksen suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuosina 2019–2021 Kaupunginvaltuusto ...

28.8.2019 8:19
NCC Industry Oy, päätös maa-aineslain mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta ja ympäristönsuojelulain mukaisesta ...

21.8.2019 10:42
Asemakaavan muutosehdotus Porvoon Energian vanhalle toimitalolle ja varastoille Kaava-alue sijaitsee Mannerheiminkadun varrella ja se koskee ...