• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
14.3.2018 10:02
Rakennusjärjestyksen päivittäminen Nykyinen Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 20.2.2008. ...

12.3.2018 19:15
Sosiaali- ja terveysjohtajan valinta Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää ...

5.3.2018 18:24
Vapautus luottamustoimesta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää Anna Granfeltille eron Liikelaitos Porvoon ...

28.2.2018 20:55
Tolkis skolan laajennus- ja peruskorjaushanke Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 40–11 ...

28.2.2018 8:22
Liittyminen kumppaniksi Uudenmaan valinnanvapauspilotointi-hankkeeseen Uudenmaan valinnanvapauspilotointi -hankkeen tarkoituksena on ...

28.2.2018 8:19
Vanhan Porvoon rakennustapaohjeet Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Rakennustapaohje etenee ...

19.2.2018 20:06
Tolkis skolan laajennus- ja peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion ja luonnossuunnitelmien hyväksyminen Kaupunginhallitus ...

14.2.2018 15:40
Rakennusluvat Opistokuja 3/Peippolantie 4, K 425 T 5, Näsin koulualue;6985k-m²:n (kokonaisala 7224 k-m²) koulurakennuksen ...

14.2.2018 8:18
Ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan ...

12.2.2018 20:07
Maankäytön toteuttamissuunnitelma Kaupunginhallitus kävi keskustelun maankäytön toteuttamissuunnitelmasta vuosille 2018 ...