• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
9.1.2020 13:13
– Porvoon uusi kirjastoauto saadaan käyttöön tämän vuoden elokuussa. Meistä on tärkeää, että se saa ihan omanlaisen, tunnistettavan ulkonäön, ...

19.12.2019 14:33
Saadun asukaspalautteen perusteella kaupunki on muuttanut Läntistä Mannerheiminväylää koskevia suunnitelmia ja päättänyt poistaa Tykkimiehentien ...

7.10.2019 9:05
Porvoon kaupunki on laatimassa digiohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on sujuvoittaa kaupunkilaisten arkea tietotekniikan avulla. Kaupunkilaisia ...

19.6.2019 11:37
Kesän aikana Team Porvoossa kerätään porvoolaisilta kokemuksia ja mielipiteitä ajankohtaisista aiheista. Kyselyihin voi nyt vastata myös ...

7.3.2019 10:57
Porvoon kaupunki kartoittaa parhaillaan Team Porvoo -sovelluksen avulla, miten hyvin kuntalaiset tuntevat kuntatekniikan sähköiset palvelut. ...

29.1.2019 8:46
Minkälaisia arjen muutoksia olisit valmis tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Miten Porvoon kaupunki voisi auttaa sinua tekemään kestäviä ...

9.1.2019 9:40
Uuden Pohjois-Porvoon koulun nimestä järjestetään nimikilpailu 9.–24. tammikuuta. Nimiehdotuksia kerätään oppilailta ja kaupunkilaisilta ja ...

5.10.2018 8:17
Team Porvoo -sovelluksessa kuntalaiset voivat esittää näkemyksiään siitä, miten kouluja nimetään ja mikä Tolkkisten ruotsinkielisen koulun nimi ...

3.9.2018 11:56
Porvoon ja Loviisan kaupungit käynnistävät loppuvuodesta uuden palvelun, joka parantaa kylien ja haja-asutusalueiden liikkumispalveluita ja ...

31.5.2018 10:21
Porvoon kaupunginkirjasto selvittää parhaillaan kirjaston eri toimipisteiden ja kirjastoauton käyttöä ja kehittämistä Team Porvoo -sovellukseen ...