• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
10.3.2017 14:05
Kaupungin toimitilajohto on neuvotellut terveysviranomaisten, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ja Övikin leirikeskuksen edustajien kanssa ja ...

9.3.2017 15:02
Suopellontie on avattu liikenteelle, linja-autoliikenne kulkee kuitenkin poikkeusreittiä perjantaihin klo 14.00 asti

9.3.2017 13:38
Ilolan päiväkoti suljetaan ensi kesänä kuluvan toimintakauden päätteeksi. Rakennus on tullut elinkaarensa päähän, eikä sitä kannata enää korjata. ...

8.3.2017 14:28
Kaupungin toimitilajohto tilaa koko Hinthaaran sivistyskeskusta koskevan sisäilmaselvityksen. Tutkimuksella pyritään selvittämään sekä ...

8.3.2017 8:49
Porvoon kaupunki pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa asiakkaiden valinnanvapauden hallittua laajentamista. Lakiluonnoksessa esitetty ...

7.3.2017 9:50
Gammelbacka skolassa talven mittaan tehdyt korjaustyöt ovat valmistuneet. Mittavimpana työnä oli koulun päärakennuksessa sijainneen vanhan ...

7.3.2017 8:55
Porvoon Campuksella järjestetään lapsiperheiden hyvinvoinnista kiinnostuneille Innostamo-tilaisuus maanantaina 20. maaliskuusta kello 16.30–19. ...

6.3.2017 9:44
Lyceiparkens skolassa järjestetään 9.3.2017 klo 18 vanhempainilta, jossa Gunilla Grönlund Ahvenanmaalta kertoo omasta selviytymisestään ja ...

3.3.2017 13:41
Työ aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä sekä muutoksia linja-autoreiteissä

3.3.2017 10:40
Porvoon kaupunki kehittää parhaillaan rakennusten korjaus- ja uudisrakentamisen valvontaan liittyviä menetelmiä. Ilmanvaihtokanavien ...