Gå till innehåll

Koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har blivit färdig. Målet är att skapa ett livligt och attraktivt idrottscentrum som vid sidan av mångsidiga idrottslokaler erbjuder idrottsmöjligheter, evenemang och högklassiga tjänster med låg tröskel.

Stadsstyrelsen beslutade sommaren 2019 att inleda utvecklingen av Kokon idrottscentrum. I utredningsarbetet har deltagit Realidea Oy, expert på fastighets- och konceptutveckling, samt stadens sektorövergripande expertgrupp för projektet. Under arbetets gång har staden utrett Borgåbornas behov och önskemål och hört stadens invånare, idrottsföreningar och aktörer i området.

Det nya fullmäktige fattar i slutet av året principiella beslut som stakar ut linjer för det fortsatta arbetet. Efter detta följer beredning av detaljplanen och förhandlingar med investerare. Området kan börja byggas omkring år 2025.

Koncept- och fastighetsutvecklingsplanens material