Hoppa till innehåll

Koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum är färdig. Målet är att skapa ett livligt och attraktivt idrottscentrum som vid sidan av mångsidiga idrottslokaler erbjuder idrottsmöjligheter, evenemang och högklassiga tjänster med låg tröskel.

Stadsstyrelsen beslutade sommaren 2019 att inleda utvecklingen av Kokon idrottscentrum. I utredningsarbetet har deltagit Realidea Oy, expert på fastighets- och konceptutveckling, samt stadens sektorövergripande expertgrupp för projektet. Under arbetets gång har staden utrett Borgåbornas behov och önskemål och hört stadens invånare, idrottsföreningar och aktörer i området.

Koncept- och fastighetsutvecklingsplanens material