Hoppa till innehåll

Vaccinationer av de personerna i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper börjar

I Borgå börjar man enligt THL:s rekommendationer vaccinera också de personer i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper.

I Borgå börjar man enligt THL:s rekommendationer vaccinera också de personer i åldern 12–15 år som hör till riskgrupper.

Tidsbeställningen öppnas den 2. juli klockan 8. Man ska notera att den lägsta åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret.

Vaccinet är Pfizer Biontech som för närvarande är det enda coronavaccinet med försäljningstillstånd för vaccinering av personer under 18 år.

Riskgrupperna i åldern 12–15 år är desamma som riskgrupperna hos personer som har fyllt 16 år, vilka har tidigare definierats för coronavaccinationsordningen. 

– I antal är det inte fråga om en så stor grupp, så dessa vaccinationer fördröjer inte vaccinationer av andra åldersgrupper, berättar utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

Tidsbeställningen görs elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi/sv

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat. En underårig kan själv besluta om han eller hon vill ta vaccinet, om en yrkesperson inom hälsovården anser att den underåriga utifrån sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vård.

Om barnet inte själv kan besluta om vaccinationen, behövs det ett samtycke av alla vårdnadshavare för att vaccinet kan tas. Samtycket kan skrivas ut i slutet av meddelandet eller på stadens webbplats  www.borga.fi/coronavaccinering och fyllas i innan man kommer till vaccinationen.

 Det finns också lediga tider för de ålders- och riskgrupper vars vaccinationer har börjat tidigare.