• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
20.1.2020 10:33
Itäisen Uudenmaan kunnat tekevät Uudenmaan sote-erillisselvityksen lausuntojen valmisteluun liittyvää työtä yhdessä, päätti Itä-Uudenmaan ...

20.1.2020 10:19
Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa otetaan käyttöön Tieto Oyj:n Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmä perjantain ja lauantain ...

17.1.2020 14:59
Porvoon kaupungin Kulttuuriohjelman 2030 laatiminen käynnistyy ja kevään aikana ohjelman sisältöön voi vaikuttaa eri tavoin.

17.1.2020 10:33
Epoon koulun toimintaedellytyksiä täytyy joko vahvistaa tai toimintaa supistaa, todetaan Epoon koulun tulevaisuuden ...

17.1.2020 9:49
Porvoossa järjestetään helmikuussa taloyhtiöille ja pientaloasujille suunnattu asumisen energiailta. Energiaillassa on mahdollisuus saada tietoa ...

16.1.2020 11:45
Porvoon varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan kevään aikana 13 kaupungin päiväkodissa ja kolmessa yksityisessä päiväkodissa. Arvioinnin tulokset ...

16.1.2020 9:39
Porvoosta löytyi vuoden vaihteen tienoilla yksittäisiä kuolleita ja heikkokuntoisia kyyhkyjä Porvoon keskustan alueelta. Ruokaviraston tutkimasta ...

16.1.2020 8:24
Koululaisten talvilomaviikolla 17.–21. helmikuuta on jälleen monenlaista tekemistä tarjolla koululaisille ja perheille. Ilmoittautuminen nuoriso- ...

15.1.2020 14:59
Vesilaitos suorittaa alueella johtotöitä. Vesi suljetaan 16.1. välillä klo 9-15. Mikäli työ sujuu nopeammin, ...

15.1.2020 9:45

Kaupungin vanhuspalvelut ja liikuntapalvelut toivovat seniorilta seniorille tapahtuvan kuntosaliopastuksen saavan jalansijaa myös Porvoossa. ...