• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
22.11.2017 10:27
Porvoon vesi alkaa rakentamaan vesihuoltoverkostoa Kerkkoon kaava-alueelle tällä viikolla. Työt aloitetaan Huhmarintien alueella ...

20.11.2017 15:16
Vesi on jouduttu sulkemaan alueella Ylikkeessä koska vesijohto on vaurioitunut kaapelitöiden yhteydessä. Vesilaitos tuo ...

20.11.2017 11:34
Porvoon vesi saneeraa yleisiä vesijohtoja ja viemäreitä katualueella Kytöjärventiellä. Työt ...

17.11.2017 15:12
Alkrogissa on havaittu pieni vesijohtovuoto. Korjaustyöt on siirretty maanantaiksi 20.11.2017. Vesi suljetaan klo 8.00. Johtotyöt ...

15.11.2017 8:54
Vesilaitos suorittaa verkostotöitä Ölsensin / Mansiikkasuon alueen lähellä. Työt aloitetaan tänään ...

13.11.2017 11:35
Yrittäjäntiellä Ölstensissä on sattunut vesijohtovuoto. Korjaustyöt ovat käynnistyneet. Vuoto voi aiheuttaa ...

12.10.2017 15:35
Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto kehottaa välttämään uimista Porvoonjoessa sekä meren rannoilla joen läheisyydessä, kaupunginselän ja ...

29.9.2017 10:47
Kytkentätyö joka oli suunniteltu Suopursuntiellä 28.9, ei voitu suorittaa toimimattoman venttiilin takia. Työ suoritetaan nyt maanantaina ja alue ...

27.9.2017 10:39
Vesilaitos suorittaa kytkentätöitä Suopursuntiellä torstaina 28.9.2017 klo. 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Työn ...

12.9.2017 11:03
Porvoon vesi aikoo toteuttaa investointeja kaupungin omalla jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi se haastaa vesilaitokset neutraloimaan oman ...