• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
16.8.2017 16:58
Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita ...

16.8.2017 8:11
Suun terveydenhuollon keskittäminen ja pienten hoitoloiden lakkauttaminen  Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että ...

16.8.2017 8:07
Länsirannan Porvoonportin maankäyttösopimukset Lautakunta päätti että Porvoon kaupunki solmii ...

3.7.2017 18:38
Sopimuspalokuntien avustukset  Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Porvoon kaupungin sopimuspalokunnille kohdennetun ...

29.6.2017 10:53
Porvoon kaupungin luottamuselinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuvat kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat ...

26.6.2017 17:29
Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunnan valitseminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen ...

19.6.2017 20:34
Menettelytavat paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluissa Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin ...

12.6.2017 18:28
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita puheenjohtajaksi ...

7.6.2017 8:21
Lausunto valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Lautakunta totesi yksimielisessä lausunnossaan ...

5.6.2017 9:30
Porvoon suomenkielinen koulutusjaosto kokoontuu nykyisellä kokoonpanolla viimeistä kertaa tiistaina 6. kesäkuuta ja järjestää sen kunniaksi ...