• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
27.2.2019 19:25
Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Tatu Chantille eron rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja ...

27.2.2019 12:53
Lupahakemukset, Tolkkisten satamatie 2, Tolkkinen Lupia haetaan kolmelle eri ...

20.2.2019 11:18
Jaosto otti lisälistalle Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemuksen, josta antoi seuraavan lausunnon: ...

18.2.2019 17:25
Talousarviomuutos, yhteisövero ja lainanotto Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 ...

15.2.2019 9:24
Päiväkoti Metsätähti hankesuunnitelman hyväksyminen Esittelijä esitti päätösesittelyn lisäksi, ...

13.2.2019 13:05
Toimitusjohtajan katsaus Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista. Talouden seuranta ...

13.2.2019 8:34
Maankäytön toteuttamissuunnitelman 2019 - 2023  Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi suunnitelman. Ensimmäinen vuosi on ...

11.2.2019 18:57
Valtimotalon tontin vuokraaminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki vuokraa ...

8.2.2019 14:39
Länsirannalle Kultalistankadun varteen suunnitteilla olevan päiväkoti Metsätähden hankesuunnitelma on valmistunut. Sivistyslautakunta käsittele ...

4.2.2019 20:59
Vastaukset valtuustoaloitteisin Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan useita vastauksia valtuustoaloitteisiin. Kaupunginhallitus ...