• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
20.5.2019 19:29
Lausunto Uudenmaan jätelautakunnalle lietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelua varten Kaupunginhallitus ...

17.5.2019 9:31
Itäisen alueen sivistyspalvelut Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi asukaskyselyn tulokset, selvityksen oppilaiden koulumatkojen ...

17.5.2019 8:21
Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston kokous pidettiin 16.5.2019, jossa käsiteltiin seuraavia asioita: Kipparin Kala Oy on ...

15.5.2019 9:26
Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Vuoden ...

13.5.2019 18:50
Päiväkoti Metsätähden hankesuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päiväkoti Metsätähden hankesuunnitelman. ...

8.5.2019 8:19
Keskustan liikennekokeilut kesän ja syksyn aikana    Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun ...

6.5.2019 17:58
Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää ...

29.4.2019 19:31
Länsirannan telakka-alueen lunastaminen Apulaiskaupunginjohtaja teki muutosesityksen, jonka mukaan alueen vuokra-aika päättyy ...

24.4.2019 18:58
Hyvinvointikertomuksen raportti 2017–2018 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin ...

24.4.2019 10:19
Rakennusluvat; Asuinkerrostalo Kultalistankatu 11/Hellberginpolku 7,  kortteli 462, tontti 4, Länsiranta kerrosala = 2286 m², 6 ...