Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdstjänster öppnas stegvis med början den 1 juni

Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot för klienter som står i kö med halvbrådskande ärenden. Likaså ordnas det igen talterapi och ergoterapi för barn också i smågrupper.

Borgå stads social- och hälsovårdstjänster börjar öppnas den 1 juni. Bland annat kan mödrarådgivningen och familjerådgivningen nu börja ta emot för klienter som står i kö med halvbrådskande ärenden. Likaså ordnas det igen talterapi och ergoterapi för barn också i smågrupper.

I första hand bör tjänsterna dock kontaktas per telefon eller via elektroniska tjänster.  

Mödra- och barnrådgivningarna ökar arbetet med vaccinationer och undersökningar av barn i åldersgrupperna 1,5, 4 ja 6 år i den mån som personal fås tillbaka från coronauppdrag till det reguljära arbetet på rådgivningen. 

Talterapi och ergoterapi för barn ordnas igen med mottagningar för smågrupper av 2–3 barn. 

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen ökar antalet mottagningstider till hälsovårdare och läkare. 

Socialarbetets servicetelefoner är öppna hela sommaren. Man kan ringa med lång tröskel, om man känner oro för sin egen eller en närståendes situation. Tjänster ordnas flexibelt i olika former.  

Servicecentret för arbetskraften och verkstäderna tar emot klienter från och med 1.6. 

Näse hälsostation betjänar under sommaren klienter med brådskande eller halvbrådskande ärenden på den brådskande mottagningen eller med tidsbokning och i egenteam. Coronaberedskapen gör att vi inte ännu kan starta alla våra tjänster. Bland annat är det inte ännu möjligt att boka tid för icke-brådskande mun- och tandvård.