Siirry sisältöön

Uutiset

Porvoon kaupungin uusimmat tiedotteet.

Selaa kategorian mukaan

Ympäristöterveysjaoston päätökset 5.3.2020

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston ylimääräinen kokous pidettiin 5.3.2020 ja kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat.   Jaosto päätti poistaa 25.2.2020 antamansa päätöksen koskien Henrikssonin Leipomon (Melbia Oy) väliaikaista toimintakieltoa. Lisäksi jaosto otti leipomossa havaittujen puutteiden korjaamista koskevan asian uuteen käsittelyyn ja päätti antaa uhkasakolla vahvistetun korjausmääräyksen alkuperäisen esityksen mukaisesti.     Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141  Ympäristöterveysjaoston […]

Sivistyslautakunnan päätökset 5.3.2020

Teatteritaiteen perusopetuksen järjestämisluvan myöntäminen Porvoon teatterikoululle Sivistyslautakunta päätti – hyväksyä Porvoon teatterikoulun teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman (2-kielinen opetus, suomi ja ruotsi)– myöntää teatteritaiteen perusopetuksen järjestämisluvan Porvoon teatterikoululle ylläpitäjänä HH Productionsille/Helena Hasselblatt 1.1.2020 alkaen. Jäsen Korpi jätti asiasta pöytäkirjamerkinnän. Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaan. Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asiat pöydälle. Maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 tiedoksi. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään […]