• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
23.11.2017 8:00
Porvoon kaupunki tarjosi loka-marraskuun tonttihaussa omakotitontteja kuudelta eri alueelta.

6.11.2017 15:07
Rihkamakadun ja Välikadun risteyksessä tehtävät kiveystyöt vaikuttavat edelleen Vanhan kaupungin liikennejärjestelyihin.

17.10.2017 8:25
Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaavatyö etenee. Ensimmäinen suunnittelupaja pidetään paikan päällä Grännäs skolassa ...

6.10.2017 9:25
Porvoon kaupunki rakentaa kevyen liikenteen väyliä Kerkkooseen.

26.9.2017 8:18
Porvoon kaupunki myy tarjousten perusteella Gammelbackan ponttonilaiturin sekä kävelysillan.

15.9.2017 8:34
Porvoon kaupunki tekee katu- ja liikenneturvallisuutta parantavia töitä Lundinkadulla. Työt alkavat viikolla 38 välillä Jokikatu – Piispankatu.

8.9.2017 9:18
Porvoon kaupunki ja Porvoon Energia jatkavat Rihkamatorin ympäristön parannustöitä maanantaista 11. syyskuuta alkaen.

30.8.2017 9:15
Porvoon kaupunkikeskustan elinvoimaluku on erinomainen verrattuna muiden samankokoisten kaupunkien keskiarvoon. Tyhjien liiketilojen osuudessa ...

29.8.2017 11:30
Porvoon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos oli nähtävillä 15.5.–15.8.2017 Porvoon kaupungin internetpalvelussa. ...

11.8.2017 9:09
Koulujen alkaessa vaaditaan erityistä varovaisuutta liikenteessä. Aikuisilla ja etenkin autoilevilla, on päävastuu lasten turvallisuudesta ...