• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
8.9.2021 12:27
Viime syksynä muutaman vuoden tauon jälkeen käynnistynyt yhteistyö Porvoonseudun musiikkiopiston ja Porvoon päiväkotien kanssa jatkuu myös tänä ...

5.5.2021 14:30
Porvoon kaupungin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut tarjoavat lasten ja nuorten kesälomalla jälleen monenlaista tekemistä.

27.4.2021 14:07
Iloisen vapun kunniaksi alkaa Porvoonseudun musiikkiopiston tuottama virtuaalinen konserttisarja Hetki konsertissa.

22.4.2021 15:44
Porvoonseudun musiikkiopiston vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneet perusopetuksen eli sisäänpääsytestien kautta valitut oppilaat palaavat takaisin ...

18.12.2020 8:20
– Porvoon seudulla peräti 1130 iältään 3–5-vuotiasta lasta osallistuu musiikkileikkikoulutoimintaan päiväkodeissa hoitopäivän aikana.

25.11.2020 8:25
Porvoonseudun musiikkiopiston järjestämät loppuvuoden konsertit siirtyvät koronatilanteesta johtuen pääosin myöhempään ajankohtaan tai ne ...

19.10.2020 11:20
Porvoolaiset saivat kertoa mielipiteensä kulttuuritoiminnasta Porvoossa kesän lopulla avoinna olleessa kyselyssä 13.8.–10.9.2020.

17.9.2020 13:46
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa (kuva-palvelut) on valmisteilla rakenneselvitys. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti vapaan sivistystyön, ...

28.8.2020 14:25
Porvoossa on parhaillaan käynnissä kulttuuriohjelman laadinta. Ohjelmassa määritellään kaupungin kulttuuritoiminnan tavoitteet, päämäärät ja ...

13.8.2020 9:41
Kyselyllä kartoitetaan porvoolaisten näkemyksiä uutta kulttuuriohjelmaa varten.