Hoppa till innehåll

Framlagda utkast till detaljplaner DP 527 & 478 24.4–30.5.2024

DP 527 Sjötullen, ändring av detaljplan

Borgå stad har för avsikt att avstå från depån i Ånäshallen. I detaljplanen undersöks möjligheten att förtäta stadsstrukturen med bostadsbyggande samt genom att placera ett nytt daghem och idrottstjänster i området. Tre nya alternativa utkast till detaljplaneändring har utarbetats.

Utkasten presenteras för alla intresserade under en promenad i planområdet 20.5 kl. 17.30–18.30, med start framför Ånäshallen. Välkommen med!

DP 478, Vårdalsbacken, detaljplan och detaljplaneändring

Med detaljplanen undersöks möjligheten att utveckla området som småhusdominerat bostadsområde.

Programmen för deltagande och bedömning, utkasten till detaljplaner och det övriga materialet hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggförordningen 24.4–30.5.2024 på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, samt på stadens webbplats www.borga.fi/sv/planlaggning/DP 527Sjotullen och www.borga.fi/sv/planlaggning/DP 478Vårdalsbacken.

Intressenter har möjlighet att framföra åsikter om planutkasten. Eventuella åsikter kan lämnas eller skickas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå, kirjaamo@porvoo.fi) senast 30.5.2024 kl. 15.00. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”DP 527, Sjötullen” för planen för Sjötullen och med ”DP 478 Vårdalsbacken” för planen för Vårdalsbacken.

Anslagen 24.4–30.5.2024