Siirry sisältöön

Kaupunki kilpailuttaa uudelleen tilausajopalvelut

Porvoon kaupungin rahoitusjohtaja irtisanoi maanantaina 20. syyskuuta tilausajoja koskevan puitejärjestelyn Sarastia Oy:n kanssa, ja kaupunki aloittaa tilausajopalvelujen uudelleen kilpailutuksen. Kaupungin hankkimien tilausajopalvelujen arvo on noin 50 000 euroa vuodessa.  Kaupungin tilausajot toimivat kuuden kuukauden irtisanomisaikana normaalisti puitejärjestelyn mukaisesti, eikä uudella kilpailutuksella odoteta olevan vaikutuksia kaupungin palvelujen laatuun tai toimivuuteen.     Porvoon kaupunki ryhtyi elokuun alussa […]

Kaupunginhallituksen päätökset 13.9.2021

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokunnan valitseminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokuntaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Mirja Suhonen, puheenjohtaja, varajäsen Krista Virta Jaqueline Utujije-Habiyakare, varapuheenjohtaja, varajäsen Ingalill Tuomolin Jari Heiskanen, varajäsen Joonas Dachinger Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen liikelaitos Kuninkaantien työterveyden johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, joista kaksi jäsentä ja […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 9.9.2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui ensimmäistä kertaa uuden valtuustokauden kokoonpanollaan. Kokous pidettiin fyysisesti valtuustosalissa terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Kokouksessa kuunneltiin rahoitusjohtajan esitys kaupungin ja toimialojen talouteen liittyvästä päätöksenteosta. Lautakunta merkitsi tiedokseen kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen vuodelle 2022. Tiedoksi merkittiin myös ajankohtainen talouskatsaus. Lautakunta nimesi alaisensa sosiaalijaoston kokoonpanon. Jäseniksi valittiin Jenna Perokorpi (puheenjohtaja), Charlotta Savin (varapuheenjohtaja) ja Jere Riikonen. Varajäseniä […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.9.2021

Lautakunta antoi lausuntonsa valituksiin Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty kaksi valitusta lautakunnan poikkeamispäätöksestä 15.6.2021 (§ 115). Lautakunnan päätöksellä oli tarkoitus mahdollistaa rakennusluvan hakeminen osoitteessa Koivumäentie 8 sijaitsevalle kiinteistölle Ernestasissa uudelle, pääasiassa kaksikerroksiselle, ns. luhtikerrostalolle tontin länsiosaan. Porvoon A-asuntojen hanke täydentäisi olemassa olevaa vuokra-asuntokohdetta. Lautakunta katsoi lausunnossaan (esityslistan liitteenä), että valitukset tulee hylätä perusteettomina. Hallinto-oikeuteen on myös […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.9.2021

Edustajien nimeäminen Borgå Folkakademi AB:n hallitukseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä neljä luottamushenkilöedustajaa Borgå Folkakademi Ab:n hallitukseen esitettäväksi yhtiökokouksessa 8.9.2021: Torbjörn Blomqvist, puheenjohtaja Mikael Söderström Ronja Roms Bodil Lund Kysely Suomen kunnille, TE-palvelut 2024 -uudistus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa vastauksen kyselyyn, joka koskee TE-palvelujen siirtämistä kunnille.  Porvoon vastaukset kyselyyn Maamme hallitus on päättänyt jatkaa valmistelua TE-palvelujen […]

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 31.8.2021

Asia LAUSUNTO NCC INDUSTRY OY:N YHTEISLUPAHAKEMUKSESTA SIPOON LINNANPELLOSSA KIINTEISTÖILLÄ 753-402-3-41 JA 753-402-3-47 Tom Blomqvist ehdotti lausuntoon seuraavaa lisäystä: Kolmannen kappaleen loppuun lisätään virke ”Myös kuljetusten vaikutus alueen liikenneturvallisuuteen tulee ottaa huomioon.” Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaikki muut asiat yksimielisesti esitysten mukaisesti. Linkki esityslistaan 

Kaupunginhallituksen päätökset 30.8.2021

Hyvinvointialueen valmistelun poliittinen seurantaryhmä Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä Porvoon edustajat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittiseen seurantaryhmään: valtuuston puheenjohtaja Mikaela Nylander kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Jenna Perokorpi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on pyytänyt Itä-Uudenmaan kuntien kunnanhallituksia nimeämään kolme edustajaa kustakin kunnasta hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittiseen seurantaryhmään.   Vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koskee laavujen […]