Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 28.4.2020

Yva-menettelyn tapauskohtainen soveltaminen kymenlaakso sähköverkko oy:n hankkeessa rakentaa 110 kv:n voimajohto välille porvoo-askola, lausunto uudenmaan ely-keskukselle  Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä muutetun lausunnon. Jussi Impiön esitys voitti äänin 7 (Elisabeth Svaetichin, Jussi Impiö, Misin Opoja, Hilkka-Leena Orava, Frida Sigfrids, Ville Ojala, Markus Keskitalo) – 4 (Anita Spring, Patrick Nyholm, Petri Pasanen, Tuula Virkki). Lausunnon kaksi […]

Kaupunginhallituksen päätökset 27.4.2020

Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyön urakoitsijan valinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyö tilataan HansaRak Oy:ltä hintaan 1 245 000 euroa (alv 0%). Kaupunginhallitus antoi hankkeelle käynnistämisluvan. Sivistyslautakunta on päättänyt perustaa Jokilaakson koulun sekä lakkauttaa Tuorilan ja Kerkkoon koulut. Uuden koulun tilat on tarkoitus järjestää vanhan Kerkkoon koulun tontille osittain hyödyntäen olemassa olevaa rakennuskantaa. […]

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston päätökset 21.4.2020

Jaosto tarkensi Porvoon Eläintuhkaus Oy:n  ympäristölupahakemukseen liittyvää lausuntoaan painottamalla, että toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta savu-, haju- tai pienhiukkashaittaa lähiasutukselle. Lisäksi jaosto merkitsi tiedoksi Ympäristöterveydenhuollon valvontatulokset 2019. Muut asiat hyväksyttiin pääosin esityslistalla olleen päätösehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141 Ympäristöterveysjaoston esityslista/pöytäkirja

Kaupunginhallituksen päätökset 20.4.2020

Päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmat ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus edellyttää, että suunnittelun edetessä hankkeen taloudellisuutta kehitetään edelleen. Mahdolliset muutokset tehdään yhteistyössä sivistystoimen kanssa.  Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Outi Lankian muutosesityksen: lämmitysvaihtoehtoina selvitetään pelkkä maalämpö, pelkkä kaukolämpö sekä kaukolämmön ja maalämmön yhdistelmä. Tiedote 15.4.2020 Yrittäjien koronatuen myöntäminen ja […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 14.4.2020

Asemakaavan muutos Hamarin Kuusela Alueella on Hamarin entinen alakoulu, jota kutsutaan Kuuselaksi ja Hokkiplast Oy:n kiinteistöt. Kaavamuutos tukee vanhan koulurakennuksen ja Gammelbackan metsän reunan säilymistä. Lisäksi tavoitteina on uuden asumisen konseptin ’minitalokorttelin’ kokeilu ja omakotiasumisen lisääminen yleiskaavan mukaan. Pienteollisuuteen käytetyillä kiinteistöillä halutaan turvata toimintamahdollisuuksien jatkuminen sekä myös mahdollisuus muuttaa ne asuinkäyttöön. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen johdosta asemakaavaehdotus […]

Suomenkielisen koulutusjaoston päätökset 7.4.2020

Koulujen opetuksen laatu pidetään nykyisellä tasolla Suomenkielisen koulutusjaoston päätös koulujen opetustuntimäärästä lukuvuodelle 2020-2021 pitää opetuksen laadun samalla tasolla kuin kuluvana lukuvuonna. Koulutusjohtajan esitys pohjautui vuoden 2020 talousarvioon ja poikkeusoloissa muuttuneeseen taloudelliseen tilanteeseen kaupungin taloudellisen tilanteen heikentymiseen koronaviruksen vuoksi. Päätöksessään suomenkielinen koulutusjaosto puuttui yleisopetuksen kertoimeen, joka haluttiin pitää samalla tasolla kuin lukuvuonna 2019-2020. Lisäyksellä koulutusjohtajan esittämään […]