Hoppa till innehåll
Vanhan Porvoon ranta-aitat joen rannassa syksyllä.

Skötsel- och nyttjandeplan för nationalstadsparken i Borgå

Nationalstadsparken i Borgå består av 26 delområden. Delområdenas speciella värden beskrivs i ansökan om att inrätta nationalstadsparken. En mera detaljerad beskrivning av värdena ges i planen för skötsel och användning.

Av planen framgår, hur området används, vilka begränsningar som gäller för användningen och vilka mål som ställs för vården av området.

Du finner en länk till skötsel- och nyttjandeplan på dessa webbsidor. För varje område ges en beskrivning av de faktorer och den utveckling som har gett området dess speciella värden. Du kan också läsa resultaten från enkäter bland användarna av respektive område. Texter finns tillgängliga endast på finska. 

Miljöministeriet godkände skötsel- och nyttjandeplanen för nationalstadsparken 22.11.2019. 

Bekanta dig med planen för skötsel och användning

Delområdens historia, värde och möjligheter på finska

Stadens centrum område

Grön- och strandområden

Hammars och Haiko

Skyddsområden

Information om iståndsättning av historiska utsikstsplatser vid strandleden i Borgå