Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asiat pöydälle. Maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 tiedoksi. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään […]

Emäsalon vesijohtovuoto on korjattu

Päivitys 1.3. klo 15:30 Emäsalon vesijohtovuoto on paikallistettu ja korjattu. Paineen pitäisi nyt palautua normaaliksi alueella. Mikäli havaitsette laatuhäiriöitä suosittelemme juoksuttamaan vettä hetken ajan kunnes se kirkastuu. Emäsalossa on tänään sunnuntaina aamulla havaittu vesijohtoverkostossa paineen alenemista sekä ainakin Vävytien asukkailla vettä ei tule kiinteistöihin. Verkostossa epäillään vuotoa ja vuotokohtaa etsitään parhaillaan. Emäsalon kyläkaupan pihaan (Emäsalontie […]

Vesijohtovuoto Suomenkyläntien ja Käräjätalontien kohdalla, osuus Suomenkyläntiestä suljetaan 29.2

Suomenkyläntien varrella lähellä Linnanmäen vedenottamoa on havaittu vuoto päävesijohdossa. Korjaustyöt alkavat lauantai aamulla, jolloin osa Suomenkyläntiestä suljetaan liikenteeltä klo. 7.30. Työn on arvioitu kestävän klo 16.00 asti. Suomenkyläntie suljetaan välillä Käräjätalontie – Linnanmäentie. Kiertotie Käräjätalontien ja Orvokintien kautta. Suljettu tieosuus sekä kiertotie näkyy kartalla. Kartta Vuoto ei aiheuta vedenjakelukatkoksia asukkaille. Johtotyön seurauksena voi kuitenkin esiintyä […]

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 27.2.2020

Porvoon liittyminen Apotti oy:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän käyttöönotto Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti esitystään ja lautakunta päätti yksimielisesti muutetun esityksen mukaisesti:  Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimen toiminnan näkökulmasta Porvoon on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöönsä Apotti-järjestelmä siirtymäajan jälkeen.  Ennen päätöstä konsernijohdon sekä kaupunginhallituksen on arvioitava taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus sekä riskit ennen lopullista päätöksentekoa.  […]