Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.2.2020

Maankäytön toteuttamissuunnitelma Lautakunta hyväksyi maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020 – 2024 ja lähetti sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Keskusta-alueiden kehittäminen, täydennysrakentaminen ja kerrostalorakentamisen suosio näkyy toteuttamissuunnitelman painotuksissa. Porvoon Energian asemakaavan muutos Kaupunkikehityslautakunta päätti äänin kahdeksan (Riitta Ahola, Christer Andersson, Laura Karén, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Tom Ingelin, Sara Tallsten, Mikko Valtonen) kolmea vastaan (Camilla Antas, Petter Punnonen, Mika […]

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 11.2.2020

Toimitusjohtajan katsaus Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista. Elintarvikkeiden hankinta, asiakaskohtainen sopimus Porvoon tilapalveluiden johtokunta on 11.6.2019 § 27 päättänyt, että elintarvikehankinnat tehdään yhteishankintana KL-Kuntahankinnat (myöhemmin Hansel) kautta.  Päätös hankinnasta on tehty 12.12.2019 ja puitesopimustoimittaja sopimuskaudelle 30.12.2019 – 31.1.2024 on Kespro Oy. Johtokunta päätti, että asiakaskohtainen sopimus elintarvikkeiden ja non-food tuotteiden hankinnasta solmitaan […]

Porvoon kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet viidenneksellä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja niiden kehityssuunnan kaikille Suomen kunnille ja kaupungeille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu nyt ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä ja tulokset päivitetään jatkossa vuosittain. Porvoo on ollut mukana päästölaskennassa Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (HINKU) liittymisensä jälkeen vuonna 2014.

Kaupunginhallituksen päätökset 10.2.2020

Konserniohjeen uudistaminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Porvoon kaupungin konserniohjeen kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. Konserniohje hyväksytään ja konserniohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja muissa yhteisöissä. Rahoitusjohto voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Kaupunginjohtaja teki kaksi muutosta esitykseensä: Lisäys päätösesitykseen: konserniohje astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Ohjeesta otettiin pois kolme sanaa […]