• Asuminen & ympäristö
  • Hallinto & osallistuminen
  • Matkailu & vapaa-aika
  • Päivähoito & koulutus
  • Terveys & hyvinvointi
  • Yritykset & elinkeinoelämä
16.10.2017 18:54
Logistiikkaselvitys Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedokseen saadut lausunnot ja siirtää valtuuston ...

13.10.2017 8:16
Talousarviomuutos, sivistystoimi Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ...

11.10.2017 9:32
Rakennuskielto vanhan rautatieaseman alueelle Asia poistettiin listalta. Asia käsitellään lautakunnan seuraavassa ...

9.10.2017 18:52
Liikuntapaikkojen käyttö-, kustannus- ja investointiselvitys Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ...

2.10.2017 19:46
Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin Kaupunginhallitus päätti esittää edustajansa yhtiöiden ...

27.9.2017 20:49
Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan asettaminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti asettaa Itä-Uudenmaan ...

21.9.2017 12:01
Rakennuslupahakemus, Omenatarhantie 3, Omenatarha As Oy Porvoon Omenatarha hakee rakennuslupaa kolmen luhtitalon ja yhden ...

21.9.2017 7:59
Sivistyslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus vuosille 2018-2020 Käyttötalous hyväksyttiin esityksen ...

20.9.2017 7:58
Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen talousarvioksi ...

18.9.2017 19:27
Porvoon oma erillisselvitys sote-palveluiden tuottamisesta Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen todeta, ...