Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 24.3.2020

Asemakaavan muutos Läntisen Mannerheiminväylän varteen Suunnittelualue sijaitsee Vanhan Helsingintien ja Hornhattulantien välissä. Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset rakentaa liikenteen palvelupiste, jossa erityisesti julkiseen liikenteeseen liittyminen on tasokasta. Kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa asemakaavaehdotuksen, Liityntäpysäköinti ja ABC, MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville sekä pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kuntatekniikan maksut Kaupunkikehityslautakunta päätti […]

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunnan päätökset 17.3.2020

Toimitusjohtajan katsaus  Johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan selonteon tilapalvelujen ajankohtaisista asioista.  Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös vuodelta 2020  Porvoon tilapalveluiden liikevaihto oli vuonna 2019  18 274 752, 25 euroa ja tulos oli -620 799,31 euroa alijäämäinen. Talousarvio on laadittu alijäämäiseksi tavoitteena aikaisempien  vuosien kumulatiivisen ylijäämän purkaminen investointien rahoituskulujen ja poistojen kattamiseksi. Tulos on noin 200 000 euroa […]

Kaupunginhallituksen päätökset 16.3.2020

Porvoon liittyminen Apotti OY:n osakkaaksi ja Aoptti-järjestelmän käyttöönotto Porvoossa Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki ei liity Oy Apotti Ab:n asiakas- ja potilastietojärjestelmään ehdotetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Kaupunki on kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut Apotti-järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden. Jos valmisteluaineistoon tai ehdotettuihin liittymisehtoihin tulee esitetyssä aikataulussa olennaisia muutoksia, kaupunginhallitukselle […]

Porvoo supistaa palveluita koronaviruksen vuoksi

Porvoon kaupungin johto on päättänyt uusista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on hidastaa koronaviruksen etenemistä. Koulut ja päiväkodit jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa supistetaan maanantaista 16. maaliskuuta alkaen. Kiireettömiä hammashoito- ja terveyskeskusaikoja ei varata toistaiseksi. Jo varatut ajat hoidetaan aikataulun mukaisesti. Omenamäen palvelukeskus sulkee lounastarjoilun ulkopuolisilta, talon asukkaat käyvät edelleen syömässä ruokasalissa. […]

Kaupunginhallitukselle esitetään, ettei kaupunki liity Apotti-järjestelmään annetussa aikataulussa

Porvoon kaupungin konsernijohto on arvioinut Apotti -asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymisen taloudellista ja toiminnallista kokonaisuutta ja siihen liittyviä riskejä ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ei liity Apotti-järjestelmään annetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Kaupunki on kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 16.3.2020. – Kaupungin […]

Kaupunginhallituksen päätökset 9.3.2020

Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vanhusneuvoston jäsenet vuosille 2020–2021. Kaupunginhallitus valitsi jäsenten keskuudesta neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Numelin Carl-Johan (pj.), varajäsen Ahlnäs Benita Aartila Ros-Marie (vpj.), varajäsen Bengt Andergård Dahlqvist Bengt, varajäsen Fagerstedt Börje Heinonen Lars, varajäsen Korpiluoma Raili Knuuttila Hilkka, varajäsen Mieskonen Risto Ruuskanen Tapio, varajäsen Hiltunen Kirsti Sorjonen Leena, varajäsen […]

Ympäristöterveysjaoston päätökset 5.3.2020

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston ylimääräinen kokous pidettiin 5.3.2020 ja kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat.   Jaosto päätti poistaa 25.2.2020 antamansa päätöksen koskien Henrikssonin Leipomon (Melbia Oy) väliaikaista toimintakieltoa. Lisäksi jaosto otti leipomossa havaittujen puutteiden korjaamista koskevan asian uuteen käsittelyyn ja päätti antaa uhkasakolla vahvistetun korjausmääräyksen alkuperäisen esityksen mukaisesti.     Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141  Ympäristöterveysjaoston […]

Sivistyslautakunnan päätökset 5.3.2020

Teatteritaiteen perusopetuksen järjestämisluvan myöntäminen Porvoon teatterikoululle Sivistyslautakunta päätti – hyväksyä Porvoon teatterikoulun teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman (2-kielinen opetus, suomi ja ruotsi)– myöntää teatteritaiteen perusopetuksen järjestämisluvan Porvoon teatterikoululle ylläpitäjänä HH Productionsille/Helena Hasselblatt 1.1.2020 alkaen. Jäsen Korpi jätti asiasta pöytäkirjamerkinnän. Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaan. Linkki esityslistaan/pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen päätökset 2.3.2020

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asettaminen vuosille 2020–2021 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asiat pöydälle. Maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020–2024 tiedoksi. Maankäytön toteuttamissuunnitelmassa ajoitetaan uudisrakentamista varten tarvittava maanhankinta, kaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien luovutus. Lisäksi arvioidaan prosessin eri vaiheessa syntyviä kustannuksia sekä saatavia tontinmyynti- ja vuokratuloja. Suunnitelman avulla pyritään […]